top of page

חסכון מס לבני 60 ומעלה – תיקון 190

תיקון 190

מכשיר פיננסי משמעותי נחקק בתיקון 190 לפקודת מס הכנסה. זוהי אולי ההטבה עם אחוזי רווח המשמעותית לבני 60 ומעלה.

 

אם הגעת לגיל 60 ואתה עתיד לקבל בגיל פרישה קצבה מזערית  (4,405 ₪) נכון ל- 2017 , תיקון 190 לפקודת מס הכנסה מאפשר לך להפקיד כספים בקופת גמל כאפיק השקעה בשוק ההון וליהנות מנזילות מלאה של הכסף מיד בהגיעך לגיל פרישה. ואם כבר הגעת לגיל פרישה ואתה מפקיד כעת, הנזילות תהייה מידית!

 

לחילופין תוכל להמיר את הכסף או חלקו לקצבה חודשית לכל החיים פטורה לחלוטין מכל מס! הקצבה יכול להיות עם הבטחת תקופת מינימום שמשמעותה –בכל מקרה יהיה רווח! לדוגמא: אם גבר בן 67 לוקח קצבה של 1,000 ₪ לכל החיים אך לא פחות מ-20 שנה הרווח המינימלי יהיה כ-20%.

 

על כספים שהופקדו עד 31/12/07 הרווחים פטורים ממס ואולם על כספים שנצברו מהפקדות החל מיום 1/1/08 הרווחים יחויבו במס מופחת של 15% ולא 25% כבאפיקי השקעה אחרים.

 

היתרונות הכלכליים בהחלטת השקעה בקופת גמל הינם רבים:

 • דחיית המס עד למועד משיכת הכספים מאפשרת תשואה מצטברת על הכספים בקופה, חשוב לציין כי מעבר בין מסלולי ההשקעה בין קופות הגמל אינו אירוע מס ואינה כרוכה במס על רווחים שהצטברו!

 • מגוון האפשרויות העומד למנהלי קופת הגמל וכוח האדם המקצועי בהנהלת הקופות מקנה יתרון עצום בהשוואה למכשירים פיננסיים אחרים.

 • ברוב המקרים דמי הניהול בקופת הגמל נמוכים משמעותי מדמי ניהול בהשקעה בניירות ערך, אולם חשוב להדגיש כי גם כאן תמיד יש מקום למשא ומתן על גובה דמי הניהול.

 • הורשת כסף והעברתו לדור הבא הפטירה בטרם מלאו לנפטר 75, מקנה פטור מלא ממס ליורשים.

 • אם החוסך נפטר לאחר גיל 75, היורשים "נכנסים בנעלי" החוסך, יהיה להם פטור מלא ממס על הכספים, ומס רווחי הון על הרווחים בשיעור 15% (במקום 25%).

 •  

  קראו גם על קופת גמל לפי תיקון 190

  החל מ-2016 ניתן בנוסף לכך להפקיד בקופת גמל אישית לחסכון סכום של עד 70,000 לשנה וקופה זו תהיה נזילה מידית!

  ממליצים עלינו
  לחצו לקרוא המלמות

  תכנון פרישה =

  ייעוץ מס + ליווי פנסיוני

   

  בפגישות אתנו אנחנו תמיד שלושה: עמיר, יועץ מס מוסמך מאז 1995 ובעל שנות ניסיון רבות, שמעון, מומחה פנסיוני בכיר בעל מעל 35 שנות ניסיון, ואתם.

  אנחנו מאמינים שהשילוב הזה מאפשר לנו לתת לכם את הליווי המקצועי שאתם זכאים לקבל.

  רק אצלנו תקבלו את הליווי יחד משני אנשי מקצוע בכירים בעלי ניסיון עשיר העומד כולו לרשותכם ולא מעובדים זוטרים שלנו. חשוב לנו להכיר אתכם אישית כדי להעניק את הליווי המקצועי הנכון לכם.

  הניסיון העשיר שלנו הוא המפתח לשקט שלכם.

  bottom of page