top of page

סדנאות הכנה לפרישה לחברות וארגונים

במהלך שנות העבודה אנחנו צוברים כספים רבים במסגרות שונות ותחת תנאים, מגבלות וחוקי מס המשתנים עם השנים.

 

פיצויי פיטורין, קופות גמל, קרן פנסיה, ביטוח מנהלים, ועוד - לכל אחד ממקורות הכספים העומדים לרשותנו במעמד הפרישה חוקי מס משלו. תכנון נכון של אופן משיכת הכספים המתחשב במה שמתיר החוק לבצע יכול להקטין משמעותית את גובה המס שנשלם. הקטנת תשלום המס תשאיר בידינו הון רב יותר לשלב בחיים בו אנו זקוקים לו הכי הרבה.

 

בנוסף, לכל אחד מאתנו נסיבות חיים אישיות וצרכים אחרים לשלב הפנסיה. אחת מתכננת לחתן בת ואחר מתכנן לרכוש את המכונית שתמיד הבטיח לעצמו. בתכנון פרישה נכון נוכל להבטיח באופן מיטבי התאמה בין מקורות ההון השונים והתוכניות האישיות שלכם.

 

בסדנאות פרישה המאורגנות ע"י מחלקות כח אדם בארגונים השונים אנו חולקים אתכם מנסיוננו המצטבר ומעלים שאלות חשובות שיש לתת עליהן את הדעם מוקדם ככל האפשר כדי להבטיח שנות פנסיה מלאות ומאושרות.

 

אנו מזמינים את מנהלי מחלקות כח האדם ליצור אתנו קשר ולהזמין אותנו לסדנאת פרישה בארגון. סדנה כזו תבטיח שאתם מעניקים את הטיפול המעצועי והראוי לעובדיכם לקראת פרישתם לפנסיה.


bottom of page