top of page

רווחה כלכלית בגיל פרישה מתחילה בהפקדות לקופות קצבה

הפקדות לקופת גמל וביטוחי חיים באופן עצמאי מקנות הטבות מס.

למי זה רלוונטי?

לשכירים שיש להם שכר שאינו מבוטח (חלק השכר שבגינו אין הפרשות סוציאליות של עובד ומעביד) , ההפקדות רלוונטיות לבעלי הכנסות בינוניות ומעלה- בדרך כלל זה יהיה אפקטיבי למי שיש לו רובד ראשוני של שכר מבוטח וחלק שכר נוסף שאינו מבוטח ( רכיבי שכר כגון שווי רכב, מכירות וכו').

ניתן להפקיד 16% מההכנסה הלא מבוטחת  עד תקרה של 103,200.

דוגמא

עובד מקבל שכר שעליו יש הפרשות מלאות +רכב צמוד.

סה"כ שכר 300,000 מתוכו 40,000 מהווים את שווי הרכב בגינו אין הפרשות.

השכר הלא מבוטח  עומד על 40,000<103,200

ההפקדה המומלצת 6,400 = 16% *40,000

החיסכון במס יכול לנוע בממוצע בכ- 2,240 ( שיעור מס 35%)

מה הסכום המקסימלי להפקדה?

16,512 = 16% * 103,200

החזר מס הממוצע במקרה זה – כ- 5,800 ₪.

קיימת מגבלה הקובעת שמי שהכנסתו המבוטחת 258,000 ומעלה לא יוכל לקבל את ההטבות במלואן – תיקון שחל החל משנת 2016 ובו הופחת הסכום מ 4 פעמים השכר הממוצע במשק לפי 2.5 מהשכר הממוצע במשק.

הפקדות לביטוח  חיים

גם בגין תשלומים לביטוח חיים ניתן לקבל החזר מס.

שימו לב- גם תשלומי ביטוח חיים למשכנתא נלקחים בחשבון!!!

ניתן לשלם לביטוחי חיים 5% מהשכר הלא מבוטח עד תקרה של 103.200.

מה הסכום המקסימלי להפקדה?

5,160 = 5% * 103,200

החזר המס במקרה זה: 1,290 ₪.

 

איך ניתן לקבל החזר מס?

ניתן להעביר את ההפקדה לחשבי שכר בארגון ולקבל את ההחזר בתלוש המשכורת.

ההפקדה יכולה להיות חד פעמים או בהוראת קבע מידי חודש .

אפשרות נוספת היא על ידי הגשת דו"ח שנתי למס הכנסה.

הכסף מוחזר ממס הכנסה כשהוא צמוד למדד + 4% ריבית.

עצמאים ופנסיונרים

יכולים להפקיד 35,084 לקופ"ג באופן עצמאי כדי לנצל הטבות מקסימליות.

הנתונים מעודכנים לשנת המס 2017

bottom of page