top of page

קופות גמל להשקעה

תכנון פרישה =

ייעוץ מס + ליווי פנסיוני

 

בפגישות אתנו אנחנו תמיד שלושה: עמיר, יועץ מס מוסמך מאז 1995 ובעל שנות ניסיון רבות, שמעון, מומחה פנסיוני בכיר בעל מעל 35 שנות ניסיון, ואתם.

אנחנו מאמינים שהשילוב הזה מאפשר לנו לתת לכם את הליווי המקצועי שאתם זכאים לקבל.

רק אצלנו תקבלו את הליווי יחד משני אנשי מקצוע בכירים בעלי ניסיון עשיר העומד כולו לרשותכם ולא מעובדים זוטרים שלנו. חשוב לנו להכיר אתכם אישית כדי להעניק את הליווי המקצועי הנכון לכם.

הניסיון העשיר שלנו הוא המפתח לשקט שלכם.

מהי קופת גמל להשקעה?

מדובר במכשיר חיסכון שמאפשר להפקיד כספים לקופת גמל שתנוהל על ידי גוף מקצועי, עם יתרון משמעותי אשר מאפשר למשוך את הכסף שנצבר ללא "קנס" לפני גיל פרישה, בכל עת !

המשיכה הינה הונית – דהיינו סכום חד פעמי (מלא או חלקי) או בצורה של קצבה חודשית לכל החיים החל מגיל 60 ואילך (אפשרי גם מגיל מאוחר יותר) לרבות הרווחים כאשר הכל פטור ממס!

יתרון לקופת גמל להשקעה

קופת גמל להשקעה הינה קופה שיש לה נזילות תמידית, כלומר ניתן למשוך כספים בכל עת ללא "קנס" פירעון מוקדם וכו', בעוד שבקופות גמל אחרות ניתן למשוך את הכספים לאחר גיל 60 בלבד.

בנוסף ניתן לקבל מגיל 60 קיצבה פטורה ממס הכוללת בתוכה את הרווחים שנצברו.

 

לסיכום – כל האפשרויות בקופה זו הינם לשיקול החוסך.

כמה מס תשלם בעת משיכת הכספים

משיכת הכספים מקופת גמל להשקעה אפשרית בצורה הונית (סכום חד פעמי) גם לפני גיל פרישה, בעת המשיכה ימוסו הרווחים הריאליים בשיעור 25%.

משיכה באופן קצבתי מגיל 60 ואילך תהיה פטורה ממס לרבות הרווחים.

 

סכום הפקדה מקסימלי

סכום ההפקדה המקסימלי הוא 70,000 ₪ לאדם בשנה.


לייעוץ נוסף נשמח לעמוד לרשותם.

קראו גם על קופת גמל לפי תיקון 190

bottom of page