top of page

פרישה נבונה מתחילה מוקדם

ראו מאמרים קצרים וממוקדים המכילים טיפים חשובים שיסייעו לכם להגיע נכון לפרישה ללא נטל כלכלי

מה קורה עם הביטוח הסעודי שלנו

בשנת 2011 הוחלט במשרד האוצר, שלא יינתנו אישורים חדשים לביטוח סיעודי קבוצתי. ביטוח קבוצתי, נפוץ בארגוני עובדים גדולים, במפעלים או קונצרנים שמעסיקים מאת עובדים ולעיתים אלפי עובדים, ובארגונים וולונטריים כגון לשכת עורכי הדין וכיוצ"ב

רווחה כלכלית בגיל פרישה מתחילה בהפקדות לקופות קצבה

הפקדות לקופת גמל וביטוחי חיים באופן עצמאי מקנות הטבות מס

Please reload

bottom of page