top of page

תיקון 190 לבני 50 ? נכון, אבל לא מדויק!

לאחרונה הופיעו כפטריות אחרי הגשם פרסומים בתקשורת הכלכלית הכתובה והאלקטרונית וגם באתרי אינטרנט על כך שתיקון 190 מאפשר לבני 50 ומעלה לחסוך ולקבל הטבות מס.

 

מצאנו לנכון להבהיר את הדברים מפני שבפרסומים יש בדרך כלל מידע חלקי וכידוע לעיתים "חצי אמת – גרועה משקר".

 

ובכן על מה מדובר?

 על פי תיקון 190, מי שהפקיד כספים בקופת גמל לעצמאיים או בקופת ביטוח שמוכרת כקופת גמל עצמאית , יוכל לפדות את הכספים  הללו תוך הנחה במס ריווחי הון (15% במקום 25%) אחרי גיל 60.

 

ואכן ההפקדה ניתנת לביצוע כבר מגיל 50 !

אך כאן יש לשים לב היטב לפרטים:

  1. הזכאות למשיכה היא אמנם מגיל 60 אך זהו רק אחד התנאים. תנאי נוסף וחשוב מאוד הינו שהמושך/ת מקבל/ת קצבה מזערית (ממעסיק, מהמדינה, מקרן פנסיה, מחברת ביטוח – אך לא מביטוח לאומי). כלומר לפחות  סכום ,שנכון ל- 2017 הינו כ- 4,600 ₪  בחודש. בדרך כלל זה יקרה רק בגיל פרישה ממש.

  2. אם הכספים שהופקדו בקופ"ג הינם הכספים היחידים שהופקדו בשנת המס אזי כ-34,000 ₪ מהם לא יוכלו להיפדות אלא יחויבו ב- 35% מס על הקרן והרווחים, או שיבוצע על אותם 34,000 ₪  היוון במסגרת הטבות מס בגיל הפרישה!
    (יתכן מצב שבו חלק מהסכום או כולו כבר הופקד במסגרת הפרשות אחרות ואז התיקון יחול על כל ההפקדה ).

 

ומה לגבי קצבה מוכרת?

כל סכום שהופקד בכל גיל מעל ל 34,000 ₪ יוכל לשמש לקצבה מוכרת (כלומר קצבה פטורה ממס!)

ואין קשר בין זה לבין תיקון 190.

 

בנוסף לכך ושוב ללא קשר לתיקון 190 החל משנת המס 2016 נפתחה חלופה נוספת לחסכון פנסיוני וזו

קופת גמל להשקעה.

 

כל אחד בכל גיל יכול להפקיד עד 70,000 ₪ בכל שנת מס למטרת קצבה מוכרת –כלומר קצבה פטורה ממס ללא כל התחשבות או השפעה על המס שיחול עקב קצבאות ו/או מענקים אחרים. ואם אחרי זמן כלשהוא, העמית התחרט והחליט לפדות בחזרה את הכסף ישלם מס רווחי הון בלבד בשיעור 25% (כמו כל תכנית חסכון).

 

כדי לדעת מה כדאי לך פנה/י אלינו לפגישה!

לתאום פגישה לחצו כאן

 

bottom of page