top of page

מסמכים שיש להכין לקראת פגישת תכנון פרישה

 

לקראת תכנון פרישה יש להכין את המסמכים הבאים:

 • אישורי מס לשנה שקדמה לפרישה עבור קופת גמל, פוליסת ביטוח, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות.

 • אם הנך חבר בקרן פנסיה ותיקה, המצא הערכת פנסיה מקרן הפנסיה.

 • טופס 106 לשנת מס אחרונה

 • פדיון ימי חופשה, ימי מחלה, מענק הסתגלות ומענקים אחרים.

 • הסכם עבודה אישי אם קיים.

 • הסכם פרישה (רצוי בטרם חתימה).

 • מסמכי פרישה ממעסיקים קודמים (טופסי 161 וכו')

 • שלושה תלושי שכר אחרונים.

 • מידע עדכני מהמסלקה הפנסיונית - מאתר שפועל ברשיון משרד האוצר
  (אם הנכם מתקשים בעבודה מול האתר נוכל להפיק עבורכם מידע זה בעלות סמלית).

 

bottom of page