top of page

תכנון פרישה =

ייעוץ מס + ליווי פנסיוני

 

בפגישות אתנו אנחנו תמיד שלושה: עמיר, יועץ מס מוסמך מאז 1995 ובעל שנות ניסיון רבות, שמעון, מומחה פנסיוני בכיר בעל מעל 35 שנות ניסיון, ואתם.

אנחנו מאמינים שהשילוב הזה מאפשר לנו לתת לכם את הליווי המקצועי שאתם זכאים לקבל.

רק אצלנו תקבלו את הליווי יחד משני אנשי מקצוע בכירים בעלי ניסיון עשיר העומד כולו לרשותכם ולא מעובדים זוטרים שלנו. חשוב לנו להכיר אתכם אישית כדי להעניק את הליווי המקצועי הנכון לכם.

הניסיון העשיר שלנו הוא המפתח לשקט שלכם.

מסמכים שיש להכין לקראת פגישת תכנון פרישה

 

לקראת תכנון פרישה יש להכין את המסמכים הבאים:

 • אישורי מס לשנה שקדמה לפרישה עבור קופת גמל, פוליסת ביטוח, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות.

 • אם הנך חבר בקרן פנסיה ותיקה, המצא הערכת פנסיה מקרן הפנסיה.

 • טופס 106 לשנת מס אחרונה

 • פדיון ימי חופשה, ימי מחלה, מענק הסתגלות ומענקים אחרים.

 • הסכם עבודה אישי אם קיים.

 • הסכם פרישה (רצוי בטרם חתימה).

 • מסמכי פרישה ממעסיקים קודמים (טופסי 161 וכו')

 • שלושה תלושי שכר אחרונים.

 • מידע עדכני מהמסלקה הפנסיונית - מאתר שפועל ברשיון משרד האוצר
  (אם הנכם מתקשים בעבודה מול האתר נוכל להפיק עבורכם מידע זה בעלות סמלית).

 

bottom of page