top of page

מסלולי השקעה בפנסיה, גמל והשתלמות במה לבחור?

תכנון פרישה =

ייעוץ מס + ליווי פנסיוני

 

בפגישות אתנו אנחנו תמיד שלושה: עמיר, יועץ מס מוסמך מאז 1995 ובעל שנות ניסיון רבות, שמעון, מומחה פנסיוני בכיר בעל מעל 35 שנות ניסיון, ואתם.

אנחנו מאמינים שהשילוב הזה מאפשר לנו לתת לכם את הליווי המקצועי שאתם זכאים לקבל.

רק אצלנו תקבלו את הליווי יחד משני אנשי מקצוע בכירים בעלי ניסיון עשיר העומד כולו לרשותכם ולא מעובדים זוטרים שלנו. חשוב לנו להכיר אתכם אישית כדי להעניק את הליווי המקצועי הנכון לכם.

הניסיון העשיר שלנו הוא המפתח לשקט שלכם.

תודה ללקוחותינו על הדירוג בגוגל

ביקורת עלינו בגוגל

מדי תקופה בדרך כלל בתחילת שנה, יוצאות קופות הגמל, קרנות הפנסיה, חברות הביטוח וקרנות ההשתלמות במסלולי השקעה חדשים.

מהם אותם "מסלולי השקעה"?

אפשר לחלק אותם עקרונית ל-2 סוגים:

  1. מסלולים אקטיביים – שבהם ועדת ההשקעות של הקופה או מי שמנהל את ההשקעות מבצע פעולות של קנייה ומכירה בשוק ההון ומחוצה לו.

  2. מסלולים פאסיביים – שבהם ההשקעה צמודה למדד או מדדים של מניות, אגרות חוב וכו'.

בנוסף לכך, יש חלוקות אחרות רלוונטיות כגון – 

  • נכסים בארץ או בחו"ל

  • חשיפה למט"ח או לשקלים

  • נכסים סחירים (כמו מניות) ונכסים בלתי סחירים (כמו נדל"ן מניב)

  • הלוואות

  • מזומנים

ועוד ועוד.

 

לכל פרמטר יש השפעה על רמת התנודתיות, על גובה הסיכון ובסופו של דבר על התשואה.
והתשואה הינה כמובן הגורם שישפיע ישירות על גובה הפנסיה שלנו, על התקבולים בגיל פרישה או לפני כן וזו התמורה שלה אנו מצפים מהגופים שמנהלים את הכסף שלנו.

 

ומה לגבי גובה דמי הניהול?

למותר לציין שככל שדמי הניהול גבוהים יותר, התשואה נטו תהיה נמוכה יותר.
אבל זה לא אמור ולא צריך להיות הגורם היחיד או העיקרי לקביעת הגוף שינהל עבורנו את הכסף או את המסלול שבו הכסף ינוהל.

האם למסלול ההשקעות יש השפעה על גובה דמי הניהול?

במסלולים פאסיביים יש לגוף המנהל חסכון ניכר בהוצאות וזה אמור לבוא לידי ביטוי בגובה דמי הניהול או לפחות בגובה הסכום שמותר להם לגבות בעבור עלויות חיצוניות כגון בנקים וכו'.
התקרה לסעיף זה הינה 0.25% לשנה וניתן בבחירת מסלול ההשקעות גם להוזיל את הסעיף הזה!
למען הסר ספק, הסעיף של "עלויות ניהול חיצוניות" הינו בנוסף לדמי הניהול שמשולמים לקופה / קרן / חב' ביטוח !

אם כך "בשורה התחתונה" מה עדיף?

מסלולים אקטיביים או פאסיביים?
נכסים סחירים או בלתי סחירים?
יותר חשיפה לחו"ל או פחות?

אין לכך תשובה אחידה וצריך להתאים את ההשקעות להיבטי מיסוי, לטווח השימוש הצפוי בכסף, לדרך מימוש הזכויות (הון או קצבה), לאופי החוסך/ת ועוד גורמים נוספים.

לא יודעים כיצד לבצע זאת?

אנחנו הכתובת להתלבטויות שלכם !
אצלנו תוכלו לבצע תכנון ולהתאים את החסכונות שלכם אליכם ולא למשהו כללי או משהו שהתאים לכם לפני שנים ואינו רלוונטי כעת.
אל תשאירו את הנושא ללא טיפול !

מתי הזמן לטפל?

עכשיו !

bottom of page