top of page

תכנון פרישה =

ייעוץ מס + ליווי פנסיוני

 

בפגישות אתנו אנחנו תמיד שלושה: עמיר, יועץ מס מוסמך מאז 1995 ובעל שנות ניסיון רבות, שמעון, מומחה פנסיוני בכיר בעל מעל 35 שנות ניסיון, ואתם.

אנחנו מאמינים שהשילוב הזה מאפשר לנו לתת לכם את הליווי המקצועי שאתם זכאים לקבל.

רק אצלנו תקבלו את הליווי יחד משני אנשי מקצוע בכירים בעלי ניסיון עשיר העומד כולו לרשותכם ולא מעובדים זוטרים שלנו. חשוב לנו להכיר אתכם אישית כדי להעניק את הליווי המקצועי הנכון לכם.

הניסיון העשיר שלנו הוא המפתח לשקט שלכם.

מסמכים שיש להכין לקראת תכנון פרישה

​בדיקת המסמכים והערכת מסלול השירות יבוצעו ללא תשלום.

אם לאחר בדיקת המסמכים יסתבר שאין צורך/כדאיות בשירות שלנו ננחה אתכם להמשך ונאחל בהצלחה.

אם יסתבר שיש צורך/כדאיות בשירות שלנו נסביר מדוע ונעדכן במחיר שתשלמו בגינו.

 

לקראת פגישת תכנון פרישה יש להכין את המסמכים הבאים:

  • אישורי סוף שנת מס קודמת ליום הפרישה בגין קופת גמל, פוליסת ביטוח, קרנות פנסיה.

  • אישורי מס מחברות הביטוח, קופות גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה, הנמצאים ברשותך.

  • אם הנך חבר בקרן פנסיה ותיקה, המצא הערכת פנסיה מקרן הפנסיה.

  • טופס 106 לשנת מס אחרונה

  • מענקים צפויים (חופש, הסתגלות, מחלה).

  • הסכמי עבודה.

  • הסכם פרישה (בטרם חתימה).

  • מסמכי פרישה ממעסיקים קודמים (טופסי 161 וכו')

  • מסמך המציין את גובה הפנסיה העתידית הצפוייה.

  • שלושה תלושי שכר אחרונים.

 

bottom of page