top of page

ניוד פיצויים מקרן פנסיה - שווה בדיקה

תכנון פרישה =

ייעוץ מס + ליווי פנסיוני

 

בפגישות אתנו אנחנו תמיד שלושה: עמיר, יועץ מס מוסמך מאז 1995 ובעל שנות ניסיון רבות, שמעון, מומחה פנסיוני בכיר בעל מעל 35 שנות ניסיון, ואתם.

אנחנו מאמינים שהשילוב הזה מאפשר לנו לתת לכם את הליווי המקצועי שאתם זכאים לקבל.

רק אצלנו תקבלו את הליווי יחד משני אנשי מקצוע בכירים בעלי ניסיון עשיר העומד כולו לרשותכם ולא מעובדים זוטרים שלנו. חשוב לנו להכיר אתכם אישית כדי להעניק את הליווי המקצועי הנכון לכם.

הניסיון העשיר שלנו הוא המפתח לשקט שלכם.

הכספים שנצברים עבור שכירים, בקרנות הפנסיה החדשות (קרנות שקיימות החל מ-1995) כוללים בתוכם 2 מרכיבי חסכון:

  • תגמולים (עובד + מעסיק)

  • פיצויים

 

על פי התקנות מרכיבי ה"ביטוח" דהיינו ההקצאה לפנסית נכות ולפנסית שארים מנוכים אך ורק מתוך התגמולים. מכאן ברור שאין לפיצויים כל השפעה על גובה פנסית השארים או פנסית הנכות (למעט מקרה של עמית לא פעיל – שאז פנסית נכות לא קיימת ופנסית שארים תשולם בהתאם לגובה היתרה הצבורה).

 

נוצר מצב מעניין. אם יש או אין פיצויים צבורים, תשולם אותה פנסיה, הן לשארים והן לנכות. וגם סעיף ה"שחרור" יהיה זהה כל עוד יש הפרשה שוטפת לפיצויים. כלומר במקרה פטירה לפני הגעה לגיל פרישה תשלום הן פנסית שארים והן צבירת הפיצויים שנויידה לקופה אחרת (לא לקרן פנסיה אחרת)!

 

וכאן מתעוררת שאלה:

מתי זה כדאי ומתי לא?

התשובה לשאלה זו אינדיבידואלית ומצריכה בדיקה פרטנית.

הרווח יכול להגיע לסכומים של מאות אלפי ₪.

 

כדי לדעת מה כדאי לך פנה/י אלינו לפגישה!

לתאום פגישה לחצו כאן

 

bottom of page