top of page

ניוד פיצויים מקרן פנסיה - שווה בדיקה

הכספים שנצברים עבור שכירים, בקרנות הפנסיה החדשות (קרנות שקיימות החל מ-1995) כוללים בתוכם 2 מרכיבי חסכון:

  • תגמולים (עובד + מעסיק)

  • פיצויים

 

על פי התקנות מרכיבי ה"ביטוח" דהיינו ההקצאה לפנסית נכות ולפנסית שארים מנוכים אך ורק מתוך התגמולים. מכאן ברור שאין לפיצויים כל השפעה על גובה פנסית השארים או פנסית הנכות (למעט מקרה של עמית לא פעיל – שאז פנסית נכות לא קיימת ופנסית שארים תשולם בהתאם לגובה היתרה הצבורה).

 

נוצר מצב מעניין. אם יש או אין פיצויים צבורים, תשולם אותה פנסיה, הן לשארים והן לנכות. וגם סעיף ה"שחרור" יהיה זהה כל עוד יש הפרשה שוטפת לפיצויים. כלומר במקרה פטירה לפני הגעה לגיל פרישה תשלום הן פנסית שארים והן צבירת הפיצויים שנויידה לקופה אחרת (לא לקרן פנסיה אחרת)!

 

וכאן מתעוררת שאלה:

מתי זה כדאי ומתי לא?

התשובה לשאלה זו אינדיבידואלית ומצריכה בדיקה פרטנית.

הרווח יכול להגיע לסכומים של מאות אלפי ₪.

 

כדי לדעת מה כדאי לך פנה/י אלינו לפגישה!

לתאום פגישה לחצו כאן

 

bottom of page