top of page

בטרם עזיבת מקום עבודה / פרישה

 

חשיבות יועץ המס ומומחה פנסיוני בטרם הפרישה

 • תכנון מס חוסך עשרות אלפי שקלים.

 • החלטות במעמד הפרישה הינם בלתי הפיכות.

 • להחלטות במעמד הפרישה השפעה גדולה על תקבולי פנסיה בעתיד.

 • תכנון יסייע להשגת ומימוש מכסימום ההטבות המגיעות לך.

תהליך הליווי

 • לימוד והצגת מצבך האישי / הכלכלי (בהווה ובעתיד).

 • ניתוח תוכניות פנסיה האישיות.

 • סיוע בהסכם הפרישה.

 • ייעוץ בנושאי המס הקשורים לפרישה.

 • ייעוץ למקורות המחייה העתידיים.

 

מתי להתחיל להתכונן לפרישה

 • בסמוך למועד הפרישה ובטרם קבלת החלטות בלתי הפיכות.

 • עזיבת מקום עבודה.

 • פטירה – מענקים המגיעים ליורש. וישפיעו ישירות מחוקי המס.

 

ייעוץ מיסוי במקרה פרישה

 • הצגת האלטרנטיבות השונות ומציאת החלופה הטובה ביותר (נטו גבוה).

 • עריכה והגשת כל הטפסים הנדרשים למס הכנסה (דוחות אישיים, טופס 161, קיבוע זכויות וכו').

 • הגשת דוחות שנתיים (פריסת מס).

 • ייצוג בפני מס הכנסה.

 • ייעוץ זה יינתן ע"י יועץ מס המומחה במיסוי ופרישה.


bottom of page