top of page

יתרות צבורות בקופות מרכזיות לפיצויים

תכנון פרישה =

ייעוץ מס + ליווי פנסיוני

 

בפגישות אתנו אנחנו תמיד שלושה: עמיר, יועץ מס מוסמך מאז 1995 ובעל שנות ניסיון רבות, שמעון, מומחה פנסיוני בכיר בעל מעל 35 שנות ניסיון, ואתם.

אנחנו מאמינים שהשילוב הזה מאפשר לנו לתת לכם את הליווי המקצועי שאתם זכאים לקבל.

רק אצלנו תקבלו את הליווי יחד משני אנשי מקצוע בכירים בעלי ניסיון עשיר העומד כולו לרשותכם ולא מעובדים זוטרים שלנו. חשוב לנו להכיר אתכם אישית כדי להעניק את הליווי המקצועי הנכון לכם.

הניסיון העשיר שלנו הוא המפתח לשקט שלכם.

רשות המיסים פרסמה ביום 25.12.2016 חוזר מקצועי בקשר ליתרות צבורות בקופות מרכזיות לפיצויים. חוזר זה יפרט א עיקרי ההנחיות המקצועיות החדשות ביחס לכך.

 

קישור לחוזר מס הכנסה מיום 25.12.2016:

https://taxes.gov.il/incometax/documents/hozrim/hozer_261216_etrot.pdf

 

עיקרי החוזר:

 

רקע:

עד 31.12.2007 ניתן היה לצרף עובדים חדשים לקמ"פ.

עד 31.12.2010 היה ניתן להפקיד לקמ"פ בגין אותם עובדים שהצטרפו עד 31.12.2007

חל מ – 2011 לא ניתן להפקיד לקמ"פ, ניתן לנייד בין היצרנים.

ב 25.12.2016 יצא חוזר חדש ששוב טורף את הקלפים...

 

"עובדים ותיקים" = עובדים שהצטרפו למעסיק עד 31.12.07 וצברו כספים עד 2011 במסגרת הקמ"פ.

 

ע"פ חוזר רשות המיסים  שפורסם ב 25.1206 נדרש המעסיק לשמור על זכויות  העובדים בקמ"פ ולייעד עבורם כספים בקמ"פ באופן הבא.

 

"טיפול ב"עודף"

אם הסכום העודף בקמ"פ גדול מ- 10% מהחבות לעובדים הוותיקים, כל הפקדות המעסיק לפיצויים לעובדים הוותיקים והחדשים לא יוכרו כהוצאה מוכרת!!

כדי להימנע מסנקציה זו על המעסיק לנצל את מלוא העודף העולה על 10% לצורך הפקדתם בקופות אישיות לפיצויים של כלל העובדים (וותיקים + חדשים) – העברת כספים אלו לא תוכר כמס למעסיק.

 

טיפול בחבות לעובדים הוותיקים

ניתן להשלים לקופות אישיות של העובדים – לא מוכר כמס למעסיק.

טיפול בסכום שבמחלוקת

יישאר במסגרת הקמ"פ עד להחלטת בית הדין לעבודה.

חשוב לדעת

  • הסכומים שיועברו מהקמ"פ לקופות האישיות  הינם במקום ההפקדות השוטפות.

  • החישוב וההפקדה תעשה מידי שנה עד "לחיסולה"  של הקמ"פ.

  • במידה ובוצע שינו בשם החברה וטרם עודכן הקמ"פ יש לטפל בהסדרה עד 25.6.17.

 

כדי לדעת מה כדאי לך פנה/י אלינו לפגישה!

לתאום פגישה לחצו כאן

 

bottom of page