top of page

טופס 161 ד' - טופס מסוכן

טופס 161 ד' הינו סיכום החלטתכם למיסוי כספים המגעים לכם בפרישה. טופס זה טומן בחובו מכשולים בעלי משמעות כספית מהותית להווה ולעתיד עבור כל תקבולי הפנסיה שהציבור כלל אינו מודע להם.

הנסיון שלנו מלמד שטופס זה מאוד חשוב והגשה לא נכונה שלו יכולה להשפיע משמעותית על מיסוי כספי הפנסיה שלנו אפילו אם החישוב שנעשה על סכומי הפנסיה נכון ומדויק (לאור זאת בדיוק אנו נדרשים לחתום שלא קיבלנו עצה או עזרה מפקיד השומה...).

 

לכל סימון בטופס זה השפעה ישירה על מיסוי מענק הפרישה ומיסוי קיצבת הפנסיה בעתיד. הטופס לא ניתן עוד לשינוי לאחר שעברו 90 יום מיום הגשתו ולכן נקרא טופס קיבוע זכויות. חשוב להבין שאין למלא טופס זה ללא ייעוץ מס מקצועי אישי הלוקח בחשבון שלל שיקולים וצרכים לתקופת הפנסיה.

 

אז מה זה טופס 161 ד'?

טופס קיבוע זכויות למיסוי השנכנס לתוקף ביום 1/1/2012 בעקבות תיקון 190 לחוקי מס הכנסה.

בהגשת הטופס חייב כל מי שהגיע לגיל פניסה (נשים: גיל 62, גברים: גיל 67) ומבקש פתור על הפנסיה.

 

דגשים והחלטות בעת מילוי הטופס 

1. אפשרות לפטור על הפנסיה.

2. אפשרות להוון (משיכה חד פעמית) בפטור ממס.

3. יתרת כספי פיצויים שלא נפדו – ניתן לשריין אותם בפטור ממס בכפוף לתכנון שנדרש!

 

קיבוע זכויות

לאחר 90 יום מחתימת טופס זה והגשתו לפקיד השומה לא ניתן להתחרט!! פירוש הדבר ששיקול לא נכון יכול להביא לתשלום מס מיותר.

 

סיכום

לפני חתימה על טופס 161ד מומלץ מאוד לקבל ליווי מאיש מקצוע הלוקח יחד אתכם את מגוון השיקולים ומאיר את עינייכם מנסיונו הרב בהסתכלות נכונה קדימה הרלוונטית לכם באופן אישי.

 

טופס 161 ד - סכנה למלא ללא התייעצות.
bottom of page