top of page

תקנות חדשות בנוגע להפקדות לפנסיה - תום עידן ה ״בחירה החופשית״

תכנון פרישה =

ייעוץ מס + ליווי פנסיוני

 

בפגישות אתנו אנחנו תמיד שלושה: עמיר, יועץ מס מוסמך מאז 1995 ובעל שנות ניסיון רבות, שמעון, מומחה פנסיוני בכיר בעל מעל 35 שנות ניסיון, ואתם.

אנחנו מאמינים שהשילוב הזה מאפשר לנו לתת לכם את הליווי המקצועי שאתם זכאים לקבל.

רק אצלנו תקבלו את הליווי יחד משני אנשי מקצוע בכירים בעלי ניסיון עשיר העומד כולו לרשותכם ולא מעובדים זוטרים שלנו. חשוב לנו להכיר אתכם אישית כדי להעניק את הליווי המקצועי הנכון לכם.

הניסיון העשיר שלנו הוא המפתח לשקט שלכם.

תודה ללקוחותינו על הדירוג בגוגל

ביקורת עלינו בגוגל

(המאמר מנוסח בלשון זכר אבל כמובן הכוונה גם לנשים באותה המידה)
 

בשקט בשקט, אולי בחסות ההתעסקות הציבורית והתקשורתית בנושאים אחרים, תיכנס לתוקף ב-1 לספטמבר 2023 תקנה חדשה בנוגע לבחירת העובד 
(השכיר או העצמאי) לגבי ה"מכשיר הפנסיוני" שבו יבחר לחסוך את כספו למטרת קצבה בעתיד.

המצב הנוכחי דהיינו עד וכולל 31 לאוגוסט 2023 מאפשר לכל אדם לבחור בין 3 אפשרויות לחיסכון הפנסיוני שלו:

·       קרן פנסיה מקיפה

·       ביטוח (מנהלים או תגמולים)

·       קופות גמל

החל מכניסת התקנה החדשה לתוקף, תישלל מהחוסך האפשרות לחסוך ב"קופת ביטוח", ותהיה חובת הפרשה אך ורק לקרן פנסיה (מקיפה) או לקופת גמל.
התקנה חלה על שכר בגובה פעמיים שכר ממוצע במשק 
(נכון להיום 2 X שכר ממוצע במשק  X20.5% = 4,866 ₪) כאשר התקרה הזו תתמלא, על הסכום שמעל לתקרה זו תהיה בחירה חופשית בין:

·       קרן פנסיה משלימה

·       ביטוח (מנהלים או תגמולים)

·       קופת גמל

וכאן מתעוררות כמה שאלות:

1. האם זה יחול גם על מי שב-31 לאוגוסט 2023 יהיה כבר בפועל במבנה הפרשות אחר? - התשובה לא. כלומר התקנה תחול רק על "מצטרפים חדשים".

2. האם התקנה החדשה תגביל גם ניודים מפנסיה למשל לקופת גמל? תשובה כן. כלומר תקנה זו תמנע ניוד של כספים שנמצאים בקרן הפנסיה והם מתחת לתקרה X שנות הותק.

3. האם זה טוב או רע ?
בעקרון התקנה נועדה להיטיב על החוסכים. יש לקרן פנסיה עדיפות על חסכון בחברות ביטוח ו/או על חסכון בקופ"ג בכל מיני היבטים אבל לכל כלל יש גם יוצאים מן הכלל והם יהיו בבעיה.
גם לאפשרות הבחירה השניה (קופ"ג) יש בעייתיות שהיא העדר כיסוי ביטוחי. כמו כן יש בעינינו בעיה בזכות הבחירה החופשית של העובד ולא נופתע אם יוגשו עתירות לבג"ץ נגד התקנה.

4. האם יש עקב השינוי בתקנות הללו יש גם שינוי כלשהו בתנאי הפנסיה/גמל/ביטוח?
אין שום קשר בין הנושאים ולא מתוכנן על פי הידוע לנו שום שינוי בתנאים או בתקנונים הקיימים.

5. מה נותר לעובד לבחור?
העובד יוכל לבחור את מסלול ההשקעות בקרן הפנסיה, את מסלול הביטוח וכמובן לאיזו קרן פנסיה להפריש ו/או לאיזו קופ"ג להפריש.

גם כאן, כמו בכל החלטה בעלת משמעויות כלכליות מרחיקות לכת, חשוב מאד להתייעץ עם אנשי מקצוע בעלי ידע, נסיון ולא פחות חשוב ללא תלות או שייכות לגוף כזה או אחר, כלומר נדרשת אובייקטיביות!

bottom of page