top of page

תכנון פרישה - חשוב לבצע כבר בגיל צעיר!

תכנון פרישה =

ייעוץ מס + ליווי פנסיוני

 

בפגישות אתנו אנחנו תמיד שלושה: עמיר, יועץ מס מוסמך מאז 1995 ובעל שנות ניסיון רבות, שמעון, מומחה פנסיוני בכיר בעל מעל 35 שנות ניסיון, ואתם.

אנחנו מאמינים שהשילוב הזה מאפשר לנו לתת לכם את הליווי המקצועי שאתם זכאים לקבל.

רק אצלנו תקבלו את הליווי יחד משני אנשי מקצוע בכירים בעלי ניסיון עשיר העומד כולו לרשותכם ולא מעובדים זוטרים שלנו. חשוב לנו להכיר אתכם אישית כדי להעניק את הליווי המקצועי הנכון לכם.

הניסיון העשיר שלנו הוא המפתח לשקט שלכם.

תודה ללקוחותינו על הדירוג בגוגל

ביקורת עלינו בגוגל

בעבר היו קרנות פנסיה "פשוטות"

עבדתם 30 שנה ובהן התבצעו הפרשות שוטפות לקרן הפנסיה?

אם כך מגיע לכם 60% פנסיה (לפי צבירה של 2% לשנה).
היו שנים בהן הצבירה הייתה 3% לשנה ואפילו 4% לשנה אבל העקרון זהה.
כך גם בפנסיה תקציבית.
הייתה לכאורה "רק" מגבלה אחת. לא ניתן לצבור למעלה מ70% (על שנים שמעבר לכך משולב מענק – התייחסות לגביו ומידת כדאיותו מחייבת בדיקה פרטנית לכל עמית)

 

שאלה: האם השכר הפנסיוני המחושב זהה לשכר בפועל?

תשובה: כמעט תמיד השכר הפנסיוני נמוך משמעותית ביחס לשכר האמיתי.
אם כן גם בקרנות פנסיה הותיקות וגם בפנסיה תקציבית שבהן לכאורה צוברים בוותק מקסימלי 70% היחס בין הפנסיה האמיתית לבין השכר בפועל לפני הפרישה נמוך מ 70%!

 
בקרנות "החדשות" ובביטוחי מנהלים אין חישוב של אחוזים אלא פנסיה/קצבה שמחושבת על בסיס מקדם המרה. יש גם קרנות ותיקות מאוזנות אקטואריות שבהן החישוב הינו בשיטת מנות פנסיה.


כך או אחרת בכל שיטה או סוג של מכשיר פנסיוני נקבל בפרישה קצבה או פנסיה חודשית ומה שמעניין אותנו הוא היחס בין הפנסיה לבין השכר בפועל. ליחס הזה אנו קוראים שיעור תחלופה.


ניתן 2 דוגמאות להמחשה

  1. עובד/ת פרש/ה עם שכר לפני הפרישה בגובה 4,000 ₪ הפנסיה/קצבה תהיה גם היא 4,000 ₪ במקרה זה שיעור התחלופה הינו 100%. 

  2. עובד/ת פרש/ה עם שכר לפני הפרישה בגובה 10,000 ₪ הפנסיה/קצבה תהיה 5,000 ₪, במקרה זה שיעור התחלופה הינו 50%.

ראינו ששיעור התחלופה יכול להיות 100% אך ההקצבה תהיה נמוכה יותר ממקרה אחר שבו שיעור התחלופה 50%.

אם כך מתבקשת שאלה נוספת: איזו תועלת תצמח לנו משיעור התחלופה? האם לא חשוב יותר גובה הקצבה/הפנסיה?

והתשובה: אמנם גובה הפנסיה חשוב מאוד אבל מי שבנה את חייו על רמת הכנסה ובהתאמה רמת הוצאות מסוימת יתקשה מאוד להתאים את עצמו/ה למציאות שבה שיעור התחלופה יהיה נמוך או במילים אחרות לירידה (לעיתים בעשרות אחוזים) ברמת ההכנסה בבת אחת.

ולכן חשוב שנדע מהו שיעור התחלופה שלנו וככל שנערך לכך מוקדם יותר נוכל להגיע לשיעור תחלופה שמתקרב ל 100%.

על מנת שנבין את חשיבות הטיפול בגיל צעיר כדאי שנראה מהו שיעור התחלופה האמיתי בקרנות הפנסיה החדשות?

בבדיקה שערכנו שמתבססת על מסלול ביטוח מלא (75% למקרה נכות/אי כושר עבודה ו 100% לשאירים), דמי ניהול ממוצעים (2% מהפקדה ו 0.2% מצבירה) ותשואה של 4.26% ברוטו על ההשקעות הגענו לתוצאה הבאה (אצל גברים) 

 

 

 

 

 

מסקנה מתבקשת: הצטרפות בגיל צעיר מעלה מאוד את שיעור התחלופה!

הערה חשובה: אצל נשים המצב עוד הרבה יותר גרוע מפני שגיל הפרישה מוקדם ביחס לגברים, ותוחלת החיים ארוכה יותר.

ומה לגבי גידול בשכר?

כל גידול ריאלי בשכר יקטין את שיעור התחלופה!
ומאחר שאצל רוב האנשים, אכן במציאות, השכר יעלה במהלך השנים זה חייב להילקח בחשבון!

מה הפתרון? כיצד נערכים ?

המסר החשוב ביותר –תכנון! יש להיערך הרבה זמן (שנים רבות!) מראש כדי להשפיע על התוצאה הרצויה לנו בהגיענו לגיל פרישה.

חשוב להתייעץ ולנקוט פעולות בגיל צעיר ככל האפשר!

העלות של התכנון מתגמדת לעומת התועלת שתצמח לכם ברבות הימים. 

פנסיה שיעור תחלופה.
bottom of page