top of page

תכנון פרישה

כאשר אנו נתקלים במושג "תכנון פרישה", אנחנו חושבים על המבוגרים אשר מתקרבים בפועל לתאריך הפרישה לגימלאות. חשוב להבין כי תפיסה זו הינה מוטעית ואפילו מסוכנת. תכנון פרישה נכון לא מתחיל בגיל הפרישה, אלה הרבה לפני. מתי בדיוק? ע כ ש י ו!

לעתיד יש תכונה "בעייתית". בשלב מסוים הוא נעשה הווה.

הניסיון הרב שצברנו במשך למעלה מ-25 שנות פעילות בתחום הפנסיוני לימד אותנו כמה עובדות חשובות:

  • רוב האנשים מגיעים לגיל פרישה עם הרבה פחות כסף מכפי שנחוץ להם

  • רוב האנשים מצפים לפנסיה גבוהה משמעותית מכפי שיקבלו בפועל

  • חלק ניכר מהאנשים שתכננו לפרוש נאלצים להמשיך לעבוד ולעיתים בשכר מינימום גם לאחר גיל פרישה.כמעט כל המגיעים לגיל פרישה אינם מסוגלים לבצע אופטימיזציה של הטבות המס בשל מורכבות החוקים והתקנות.

  • רוב האנשים אומרים בהגיעם לפרישה שאילו ידעו קודם בוודאי שהמצב היה טוב יותר ,מפני שהייתה להם יכולת לנקוט מראש בפעולות נכונות.

 

אצלנו ובעזרתנו תקבלו את ההחלטות הנכונות וכתוצאה מכך:

  • תפעלו להכנת אמצעים לחיות בכבוד וברווחה בשנות הפרישה

  • תוכלו לתכנן את רמת החיים בהתאם לנתוני אמת ולא על פי "פנטזיות" שאינן קשורות למציאות

  • תימנעו מתשלומי מס מיותרים​

שלב ב' - פגישה עם יועץ

 

 

מטרת הפגישה עם היועצים שלנו היא ללמוד על התוכניות/הצרכים והרצונות שלכם לשנות הפנסיה מחד, ועל מצבכם הפיננסי לקראת הפרישה מאידך, כדי לוודא התאמה בין השניים תוך שאתם מקבלים מבט על התמונה המלאה.

בנוסף, יוודאו היועצים שלנו שכל הכלים הפיננסיים העומדים לרשותכם ימוצו באופן המיטבי תוך הפרשות מס מינימליות בהתאם לחוק.

לצד כל האמור, יפרסו בפניכם היועצים שלנו מנסיונם הרב, אפשרויות נוספות העומדות לרשותכם כדי להיטיב את מקורות הפרנסה בזמן הפנסיה.

שלב א' - איסוף מידע

 

 

כדי לקיים דיון משמעותי על העתיד צריך להבין מהו הבסיס ממנו אנו יצאים ולכן השלב הפותח בכל דיון על תכנון מהלך הפרישה והפנסיה שלנו צריך להתבסס על הצבירה הנוכחית שלנו ועל הכלים בהם אנו עושים שימוש היום כדי להיטיב את שנות הפניסה.

בשלב זה יש לאסוף את כל המידע אודות הצבירה הפיננסית העומדת לזכותכם לקראת פרישה - תוכניות החיסכון על סוגיהן השונים, דמי פרישה ופיצויים שאתם צפויים לקבל, ביטוחים, קרנות, נכסים, וכדומה. ככל שהמידע אודות הצבירה שלכם יהיה מדויק יותר כך יהפוך הדיון עם היועץ שלנו ליעיל יותר.

שלב ד' - פעולות מול הגופים הפננסיים

 

לאחר הפגישות עם היועצים שלנו ומילוח הטפסים באופן נכון ומקצועי נקיים מהלכים מול הרשויות והגופים הפיננסיים בהתאם לתכנון הפרישה שבנינו יחד אתכם. אנו נלווה אתכם בשלב הזה כדי לוודא שכל מה שתוכנן אכן יוצא אל הפועל.

 

לאחר שלב זה נזכיר לכם איפה התחלנו ולאן הגענו, נודה לכם ונאחל לכם בהצלחה. גם בהמשך הדרך וככול שידרש נעמוד לרשותכם בכל שאלה או עניין בו נוכל לעזור.

 

ב ה צ ל ח ה !

שלב ג' - מילוי טפסים והשגת אישורים

 

 

לאחר תהליך הלמידה, הדיון וקבלת ההחלטות יוקדש זמן למילוי טפסים והשגת אישורים נדרשים. את השלב הזה יש לבצע מול איש מקצוע ולא לסמוך רק על מחלקת כוח אדם בארגון ממנו אתם עומדים לפרוש.
 

שימו לב - עובדי מחלקות כח אדם בארגונים בהם אתם עובדים אינם מתמצאים דיים בהלכי פרישה ואינם מעודכנים בשינויים הדחופים בתחום. בנוסף, הייעוץ שלהם הינו כללי ולא תמיד לוקח בחשבון הצרכים והתוכניות שלכם. הם גם אינם מכירים את כל התמונה באשר למצבכם הפיננסי וכל עצה שתקבלו מהם יש לבדוק עם איש מקצוע.

bottom of page