top of page

קופת גמל להשקעה - מתנה רבת ערך לילדים / לנכדים

תכנון פרישה =

ייעוץ מס + ליווי פנסיוני

 

בפגישות אתנו אנחנו תמיד שלושה: עמיר, יועץ מס מוסמך מאז 1995 ובעל שנות ניסיון רבות, שמעון, מומחה פנסיוני בכיר בעל מעל 35 שנות ניסיון, ואתם.

אנחנו מאמינים שהשילוב הזה מאפשר לנו לתת לכם את הליווי המקצועי שאתם זכאים לקבל.

רק אצלנו תקבלו את הליווי יחד משני אנשי מקצוע בכירים בעלי ניסיון עשיר העומד כולו לרשותכם ולא מעובדים זוטרים שלנו. חשוב לנו להכיר אתכם אישית כדי להעניק את הליווי המקצועי הנכון לכם.

הניסיון העשיר שלנו הוא המפתח לשקט שלכם.

תודה ללקוחותינו על הדירוג בגוגל

ביקורת עלינו בגוגל

מהי קופת גמל להשקעה ?

קופ"ג להשקעה היא סוג של תוכנית חיסכון בתוך "עולם הגמל" עם כמה כללים חשובים.

  1. ההפקדה אינה מוכרת כהוצאה לצרכי מס.

  2. כפועל יוצא מכך משיכה אינה נחשבת להכנסה. אולם בעת משיכה הונית (חד פעמית) של כל הצבירה או חלק ממנה יחול מס רווחי הון בשיעור 25% על הרווח הריאלי בלבד (כלומר בניכוי הפרשי הצמדה למדד !)

  3. מאחר שמדובר על קופת גמל היא ניתנת לניוד לקופה מאותו סוג וזה אינו אירוע מס !

  4. כל הרווחים עד למשיכה נחשבים לרווח של הקופה והם פטורים ממס. המס (רווחי הון) יחול רק בעת המשיכה.

  5. אם הסכום שנצבר יימשך כקצבה מגיל 60 ואילך הקצבה כולה תהיה פטורה ממס כולל כל הרווחים שנצברו עם הזמן.

  6. ההפקדה מוגבלת (כיום כ- 76,500 ₪ לשנה קלנדרית).

מה ההטבה הגדולה הגלומה בקופ"ג להשקעה ?

אם נפקיד "וניתן לו לעבוד" שנים רבות בגלל אפקט ריבית דריבית נקבל תשואה מאוד גבוהה.
נניח שלאורך זמן יהיה רווח
ריאלי של 5% לשנה (בממוצע) ונניח שהפקדנו 50,000 ₪ לנכד/ילד שנולד/ה.
אחרי 60 שנה יש לנו כבר כ- 1,000,000 ₪ (+מדד) מתוכם 950,000 רווח.
בתנאים רגילים אם נרצה לבצע פדיון נשלם 237,500 ₪ מס רווחי הון.
אבל אם נמיר את הסכום לקצבה היא תהיה פטורה ממס לתמיד.
וזה "שווה" כ- 5,000 ₪ לחודש לכל החיים.


ואם הילד/נכד ירצה בכל זאת לפדות ?

ישלם מס רווחי הון שזה המצב בכל חסכון פיננסי אחר בלאו הכי.

ולכן זו מתנה רבת ערך.

כמובן שצריך לדעת לבחור קופה ומסלול השקעה ורצוי לנסח כתב כוונות נלווה שיבהיר לילד/ה בהגיעם לגיל מבוגר מה כוונת החיסכון.
לשם כך אנחנו כאן לשירותכם.

 

רוצים לדעת עוד ? פנו אלינו לתיאום פגישת ייעוץ.

bottom of page