top of page

פנסיה תקציבית "פרטית" לבעלי שליטה

תכנון פרישה =

ייעוץ מס + ליווי פנסיוני

 

בפגישות אתנו אנחנו תמיד שלושה: עמיר, יועץ מס מוסמך מאז 1995 ובעל שנות ניסיון רבות, שמעון, מומחה פנסיוני בכיר בעל מעל 35 שנות ניסיון, ואתם.

אנחנו מאמינים שהשילוב הזה מאפשר לנו לתת לכם את הליווי המקצועי שאתם זכאים לקבל.

רק אצלנו תקבלו את הליווי יחד משני אנשי מקצוע בכירים בעלי ניסיון עשיר העומד כולו לרשותכם ולא מעובדים זוטרים שלנו. חשוב לנו להכיר אתכם אישית כדי להעניק את הליווי המקצועי הנכון לכם.

הניסיון העשיר שלנו הוא המפתח לשקט שלכם.

תודה ללקוחותינו על הדירוג בגוגל

ביקורת עלינו בגוגל

כאשר אנו מציינים את המושג "פנסיה תקציבית" בדרך כלל מדובר בפנסיה שמשולמת ע"י המדינה , רשות מקומית , בתי חולים ציבוריים , וגופים שהיו בעבר ושעדיין הינם ממשלתיים. או שיש להם זיקה כלשהיא לתקציבים הציבוריים כמו חב' חשמל, הסוכנות היהודית, אוניברסיטאות וכו'

אולם המצב החוקי שונה. מותר לכל חברה בע"מ לשלם מתקציבה פנסיה למי שעבד אצלה בעבר, ופרש ממנה.

אך למעשה, אין מציאות כזו ככל שמדובר בשכירים רגילים (למעט מקרים נדירים ביותר). אולם כאשר השכיר הינו גם הבעלים של החברה דהיינו, בעל שליטה – זו כבר "אופרה אחרת".
לפני שנכנס לפרטים טכניים חשוב שנבין את הנושא בכללותו.

 

הרעיון הכלכלי

בעל השליטה (למען הסר ספק הניסוח הינו בלשון זכר אבל הכוונה לנשים וגברים ללא כל הבדל), עבד בחברה שבבעלותו ומשך שכר וייתכן שגם דיוידנד. בדרך כלל גם הפריש לתנאים סוציאליים.
בהגיעו לפרישה נותרו בחברה כספים וכאן יש את מבחן הכדאיות במשיכתם מהחברה אל חשבונו הפרטי.

 

האפשרויות:

 1. משיכת פיצויים / מענק פרישה – התשלום מוכר לחברה כהוצאה (בלי מגבלה בעת הפרישה בניגוד להפרשה שוטפת שבה יש תקרה) והמיסוי הינו בידי בעל השליטה , כאשר הוא זכאי לפטור בגובה 13,310 ₪ (נכון לשנת 2023) לכל שנת ותק . כמו כן הוא זכאי לפריסת מס קדימה או אחורנית (עד 6 שנות פריסה תלוי בותק) וזכאי לביצוע רצף פיצויים אם הוא עובר לעבוד במקום אחר כשכיר תוך לא יותר משנה.
  הערה: כל הפיצויים שהופרשו באופן שוטף משנת 2008 ואילך וגם הפיצויים שהופרשו בהגדרה לקצבה לפני  2008 ניתנים להגדרה של רצף קצבה.

 2. משיכת דיוידנד – האפשרות קיימת גם לאחר הפרישה מעבודה כל עוד הוא בעל שליטה.

 3. משיכת פנסיה תקציבית מכספי החברה שלא תעלה על מכפלת השנים X 1.5% X שכר ממוצע (בכל השנים או לכל הפחות ב-7 השנים האחרונות).
  פנסיה זו נחשבת לעניין מיסוי כ"קצבה מזכה" ויכולה להנות מפטור מלא או חלקי (כאן עשויה להיות "התנגשות" עם משיכת הפיצויים בפטור ממס), והיא אינה נחשבת כהכנסה מיגיעה אישית או מנכס ולכן לא פוגעת בזכות לקצבת אזרח ותיק (זקנה) מביטוח לאומי.
  הפנסיה הזו יכולה להיות משולמת לבעל השליטה עצמו או לקרובו (בדרך כלל בן/בת הזוג)
  ובמקרים רבים המס בידי הקרוב/ה יהיה נמוך משמעותית בעוד שההוצאה לחברה זהה

 

חשוב להדגיש:
סעיפים 1+3 אפשריים רק במקרה של פרישה אמיתית מהחברה !!

מה נחוץ לבצע ברמה הטכנית?

 • פרוטוקול דירקטוריון החברה שמאשר את המהלך.

 • הסכם בין מקבל/ת הפנסיה לבין החברה.

 • חישוב הקצבה המירבית המותרת ע"י רו"ח החברה
  (כאמור 1.5% לשנת עבודה X השכר הממוצע).

 • חישוב או חוות דעת אקטוארית/כלכלית על הסכום הנחוץ או המקורות הכספיים לתשלום הפנסיה ( לא נקבע בחוק לאיזה גיל לחשב ובאיזו ריבית).

 • רישום במאזן החברה במשך כל שנות תשלום הפנסיה כחוב.

ועוד כמה נקודות חשובות

 • בפנסיה תקציבית יש גם פנסית שארים. כלומר כשבעל השליטה יילך לעולמו אם בן/בת הזוג בחיים תשולם פנסיה שארים שתהווה הוצאה ותהנה מפטור ממס עד לתקרה
  ( 8,460 ₪ בשנת 2021 )

 • אין חובה להגיע לגיל פרישה. מותר לשלם את הפנסיה גם לפני כן. אך חייבת להיות פרישה אמיתית!

 • מותר להתחיל את התשלום עד שנתיים לאחר שמקבל הפנסיה הפסיק להיות בעל שליטה.

 • לא ניתן לבצע הוון.

ויש עוד הרבה פרטים ושיקולים ולכן זו החלטה שאסור לקבל ללא ייעוץ מקצועי.

 

רוצים לדעת עוד?

שוקלים מה הדרך הנכונה לניצול כספים בחברה לטובת בעלי שליטה?
מעוניינים בתכנון שישלב את ההיבטים הפנסיונים עם היבטי מיסוי?

לנו יש את הידע והניסיון לבצע עבורכם את התכנון האופטימלי.

bottom of page