top of page

ניוד או משיכת קה"ש למורים (משיכה שאינה למטרת השתלמות)

תכנון פרישה =

ייעוץ מס + ליווי פנסיוני

 

בפגישות אתנו אנחנו תמיד שלושה: עמיר, יועץ מס מוסמך מאז 1995 ובעל שנות ניסיון רבות, שמעון, מומחה פנסיוני בכיר בעל מעל 35 שנות ניסיון, ואתם.

אנחנו מאמינים שהשילוב הזה מאפשר לנו לתת לכם את הליווי המקצועי שאתם זכאים לקבל.

רק אצלנו תקבלו את הליווי יחד משני אנשי מקצוע בכירים בעלי ניסיון עשיר העומד כולו לרשותכם ולא מעובדים זוטרים שלנו. חשוב לנו להכיר אתכם אישית כדי להעניק את הליווי המקצועי הנכון לכם.

הניסיון העשיר שלנו הוא המפתח לשקט שלכם.

תודה ללקוחותינו על הדירוג בגוגל

ביקורת עלינו בגוגל

לעובדי ההוראה יש שני סוגים של קרנות השתלמות, ובסה"כ 5 קופות. כולן מתופעלות ע"י הבנק הבינ"ל הראשון.

 

קרנות שמתנהלות רגיל, שלכאורה אינן דורשות מסמכים מיוחדים:

קופה 284 – מורים וגננות

קופה 285 – מורים תיכוניים

קרנות שיש צורך במסמכים נלווים במעמד הניוד:

קופה 482 – מורים על יסודי

קופה 484 – מורים וגננות

קופה 485 – מורים תיכוניים

 

למרות זאת, הבנק המתפעל דורש את המסמכים שלהלן גם לגבי שתי הקופות הראשונות – 284, ו-285.

המסמכים אותם חובה לצרף בבקשות ניוד של קרנות אלו

1. תלוש פנסיה – גבר ואישה שטרם הגיעו לגיל פרישה (גבר מתחת ל-67 ואישה מתחת ל-62) מחויבים לצרף תלוש קצבה שמקבלים ממנהל הגמלאות. עמית שטרם הגיע לגיל פרישה ואין בידיו תלוש קצבה (כלומר טרם פרש בפועל) לא יכול לנייד קרנות אלו.

2. אישור הממונה על התמריצים – מסמך מיוחד לעובדי הוראה שזכאים לתמריצים מיוחדים עקב עבודה בפריפריה.

 

אין לנו מידע מדויק באיזה קופות או באיזו סיטואציה האישור הזה נדרש כך שאין באמת יכולת לדעת אם תגיע דחייה כזו או לא. מה שכן מומלץ זה טרם הגעה לפגישה ליצור קשר עם המחוז הרלוונטי במשרד החינוך ולבקש להנפיק עבור המורה/מורה/גננת וכו' את האישור במידה וזכאי לתמריצים אלו.

הטלפונים, כפי שקיימים אצלנו

מחוז ירושלים: 02-560-4771

מחוז דרום: 08-626-3113

מחוז צפון: 04-650-0168

 

  • חשוב לזכור שההנחיות והנהלים המדויקים בנושא הם של משרד החינוך והחברה המנהלת של קופות אלו.

  • חשוב גם לציין שיש תנאים נוספים של החברה המנהלת שקשורים לוותק, הלוואות וכו' אך אין לנו מידע מדויק לגבי כך (לעיתים רחוקות מאוד אנו נתקלים בדחיות בנושאים אלו)

bottom of page