top of page

מתנה לחיים - קופת גמל להשקעה לנכדים

תכנון פרישה =

ייעוץ מס + ליווי פנסיוני

 

בפגישות אתנו אנחנו תמיד שלושה: עמיר, יועץ מס מוסמך מאז 1995 ובעל שנות ניסיון רבות, שמעון, מומחה פנסיוני בכיר בעל מעל 35 שנות ניסיון, ואתם.

אנחנו מאמינים שהשילוב הזה מאפשר לנו לתת לכם את הליווי המקצועי שאתם זכאים לקבל.

רק אצלנו תקבלו את הליווי יחד משני אנשי מקצוע בכירים בעלי ניסיון עשיר העומד כולו לרשותכם ולא מעובדים זוטרים שלנו. חשוב לנו להכיר אתכם אישית כדי להעניק את הליווי המקצועי הנכון לכם.

הניסיון העשיר שלנו הוא המפתח לשקט שלכם.

תודה ללקוחותינו על הדירוג בגוגל

ביקורת עלינו בגוגל

בסוף שנת 2016 יצא משרד האוצר עם הטבה לציבור החוסכים במדינת ישראל ויצר מכשיר חדש לחיסכון פרטי בשם "קופת גמל להשקעה".

למעשה מדובר בתוכנית חיסכון לכל מטרה ולכל טווח זמן ללא הגבלה.

הכספים נזילים כלומר ניתנים לפדיון מיידי בכל עת.

המגבלה היחידה הינה הסכום שניתן להפקיד (70,913 ₪ נכון ל-2021) בשנת מס.

ההפקדה אינה מוכרת לצורכי מס ולכן גם הפדיון אינו חייב במס הכנסה אלא אך ורק במס רווחי הון (ריאלי דהיינו בניכוי אינפלציה) בשיעור 25%.

מאחר שמדובר בקופת גמל, היא ניתנת לניוד שגם הוא אינו מהווה אירוע מס. כמו כן ניתן לבחור את מסלולי ההשקעה (מידת הסיכון הרצויה), ולשנות אותו/אותם בכל עת שרוצים.

כל אדם מגיל אפס "ועד 120" יכול להיות בעלים של קופת גמל להשקעה (אצל קטינים נדרשת כמובן הן בהצטרפות והן בפדיון חתימות של ההורים).

בקופות הללו לא משלמים דמי ניהול על ההפקדות אלא רק דמי ניהול על הצבירות (בדרך כלל כ-0.7% לשנה).

עד כאן, אמנם קיימת הטבה מסוימת בתנאי החסכון אבל אין חידוש מהותי לעומת המצב מלפני 2016.

וכאן מגיעה ההטבה המשמעותית

אם אחרי גיל 60 כספי קופת הגמל להשקעה יומרו לקצבה חודשית לכל החיים היא תהיה פטורה ממס!

לשם המחשה

נניח שהפקדנו בגיל 40 בתוכנית חיסכון כלשהיא 50,000 ₪ למשך 20 שנה ונניח שבתום 20 השנים היו רווחים נאים וכעת הסכום לפדיון הינו 250,000 ₪ וכעת אנו רוצים לקחת את החיסכון ולרכוש בו קצבה. מה נקבל?
נקבל להמרה לקצבה 200,000 ₪ בלבד מפני שנשלם 50,000 ₪ מס רווחי הון.

אם במקום זה נפקיד בקופת גמל להשקעה הסכום שממנו נרכוש קצבה יהיה 250,000 ₪ מפני שאין מס רווחי הון בהמרה לקצבה מתוך קופת גמל להשקעה! והרווח במקרה זה, הינו קצבה גבוהה יותר בכ-25% לכל החיים!

עכשיו נניח שהפקדנו את אותם 50,000 ₪ לילד/ה בן/בת 10 ויש לנו 50 שנה לחיסכון. בתשואה של 5% נקבל 573,000 ₪ ואז החיסכון במס הוא 130,000 ₪ והפנסיה גבוהה בכ-30% לעומת חיסכון אחר.

אם 5% נראה לכם נמוך זה מפני שאנחנו מאוד זהירים. בקופות גמל מניתיות לטווח ארוך התשואות הרבה יותר גבוהות.

רק לשם המחשה, ב-8% לשנה הסכום בגיל 60 יהיה 2,345,000 ₪ !!!
והחיסכון במס כ-580,000 ₪ !

הקצבה החודשית יכולה להגיע לאלפי ₪ ואף לעשרות אלפי ₪, תלוי בתשואות ובטווח החיסכון. וזו קצבה/פנסיה פטורה מכל מס ואינה מצטרפת להכנסות אחרות!

ולכן מי שחפץ להעניק מתנה לחיים תרתי משמע, לנכד/ה או לילד/ה קטנים טוב יעשה אם י/תפתח לו/ה קופת גמל להשקעה.

ורצוי שילווה לכך מכתב הסבר לעתיד לבוא שבו הצאצא יבין שהחיסכון לא נועד לטיולים לדרום אמריקה, למזרח הרחוק או לכל מטרה אחרת במהלך שנות חייו כאדם צעיר, אלא מתנה חשובה ובעלת ערך רב לעתיד הרחוק.

bottom of page