top of page

מיסוי על כספי פיצויים כבר בעת ההפקדה ומה במשיכה?

תכנון פרישה =

ייעוץ מס + ליווי פנסיוני

 

בפגישות אתנו אנחנו תמיד שלושה: עמיר, יועץ מס מוסמך מאז 1995 ובעל שנות ניסיון רבות, שמעון, מומחה פנסיוני בכיר בעל מעל 35 שנות ניסיון, ואתם.

אנחנו מאמינים שהשילוב הזה מאפשר לנו לתת לכם את הליווי המקצועי שאתם זכאים לקבל.

רק אצלנו תקבלו את הליווי יחד משני אנשי מקצוע בכירים בעלי ניסיון עשיר העומד כולו לרשותכם ולא מעובדים זוטרים שלנו. חשוב לנו להכיר אתכם אישית כדי להעניק את הליווי המקצועי הנכון לכם.

הניסיון העשיר שלנו הוא המפתח לשקט שלכם.

תודה ללקוחותינו על הדירוג בגוגל

ביקורת עלינו בגוגל

עד שנת 2016 לא הייתה תקרת הפרשה למטרת פיצויים לעובדים שכירים, כל עוד שלא בוצעה חריגה מ 8.33% משכר העובד/ת במונחים חודשיים או 100% מהשכר במונחים שנתיים.
לדוגמא: עובד/ת עם שכר חודשי של 50,000 ₪ שבגינו/ה הפרישו לפיצויים 8.33% כלומר
4,165 ₪ לא נפגע/ה ולא שילמ/ה מס כלשהוא ואילו למעסיק כל הסכום נחשב כהוצאה.

ההתחשבנות המס בוצעה או בעת עזיבת העבודה מאותו מעסיק ו/או בעת המרת הפיצויים לקצבה חודשית ו/או בפרישה לגמלאות או חו"ח במקרה פטירה.

החל משנת 2017 נקבעה תקרת שכר להפרשה מוכרת לפיצויים (במקור 32,000 ₪ ואילו כיום ב2021 34,900 ₪). הפרשה לפיצויים של שכר גבוה יותר מוכרת למעסיק כהוצאה אבל התחשבנות המס של העובד מתבצעת מייד. המשמעות היא שבתלוש השכר של אותו חודש, העובד משלם מס על הסכום שהמעסיק הפקיד מעבר לתקרה, בגובה המס השולי שלו אך לא יותר מ 47% (אין מס ייסף על ההכנסה התיאורתית הזו)

נחזור לדוגמא שלנו: 
אותו/ה עובד/ת עם שכר חודשי 50,000 ₪ 

מתוכם הפיצויים בגין 34,900 "מתנהגים" ללא שינוי מהמצב שעד סוף 2016.

אך הפיצויים בגין השכר במעבר לתקרה ( 15,100 = 34,500 – 50,000 ) 
יחויבו במס בידי העובד/ת 
דהיינו העובד/ת משלמ/ת מס על 1,287 = 15,000x8.33%.

ומה יקרה בעת עזיבת העבודה או הגעה לפרישה? 
הרי המס על הפיצויים הללו כבר שולם! 
כאן עומדות בפני העובד/ת כמה אפשרויות: 

  1. לפדות את הכסף מיידית ללא מס.

  2. לפדות את הכסף בעתיד. במקרה זה יחול מס רווחי הון מופחת בשיעור  נומינלי 15% (כאמור רק על הרווחים!).

  3. לייעד את הסכום לקצבה. בשונה מקצבה שנובעת מפיצויים מלפני 2017 או פיצויים מתחת לתקרה אחרי 01/01/2017 לא יחול מס כלשהוא על הקצבה שנובעת מאותם פיצויים.


חשוב להדגיש שאצל בעלי שליטה בחב' מעטים החשבון שונה ומאמר זה וזה מתייחס לשכירים "רגילים".

 

וכעת להתלבטות 
מה כדאי לעשות בעת עזיבת עבודה או פרישה לגמלאות? 
לפדות?
לקחת קצבה?
להותיר למטרת ירושה? 


כאן כבר נכנסים שיקולים רבים, ולא ניתן להתייחס לכספי הפיצויים במנותק מיתר הכספים או מקורות המחייה, במיוחד לאחר פרישה לגמלאות.

אין תשובה חד משמעית ואחידה, לכל אחת ואחד יש את הנתונים האישיים המיוחדים, שמשפיעים על הכדאיות במקרה שלו/ה.

 

לנו יש את הכלים לכוון, לסייע ולהמליץ מה נכון לעשות בכל מקרה ומקרה.

ולכן גם בנוגע לפיצויים אל תהססו להתייעץ בנו – כרגיל תגלו שהתועלת גדולה בהרבה מהעלות.

bottom of page