top of page

קיבוע זכויות - מה זה?

תכנון פרישה =

ייעוץ מס + ליווי פנסיוני

 

בפגישות אתנו אנחנו תמיד שלושה: עמיר, יועץ מס מוסמך מאז 1995 ובעל שנות ניסיון רבות, שמעון, מומחה פנסיוני בכיר בעל מעל 35 שנות ניסיון, ואתם.

אנחנו מאמינים שהשילוב הזה מאפשר לנו לתת לכם את הליווי המקצועי שאתם זכאים לקבל.

רק אצלנו תקבלו את הליווי יחד משני אנשי מקצוע בכירים בעלי ניסיון עשיר העומד כולו לרשותכם ולא מעובדים זוטרים שלנו. חשוב לנו להכיר אתכם אישית כדי להעניק את הליווי המקצועי הנכון לכם.

הניסיון העשיר שלנו הוא המפתח לשקט שלכם.

תודה ללקוחותינו על הדירוג בגוגל

ביקורת עלינו בגוגל

קיבוע זכויות הינו התחשבנות מיסוי פרישה "סופית", שנעשית בעת ההגעה ל "גיל הזכאות" או מאוחר יותר. 

"גיל הזכאות" מוגדר כגיל הפרישה (67 לגברים ו +62 לנשים בהתאם לתאריך לידתן) או  הגיל שבו החל היחיד לקבל קצבה מזכה (פנסיה), לפי המאוחר. 

ישנם מקרים בהם אדם זכאי להטבות הרלוונטיות גם לפני גיל פרישה עקב נכות.

ברוב המכריע של המקרים דהיינו  מדובר במי שמתקיימים בו/ה שני התנאים – גם הגעה לגיל פרישה וגם קבלת פנסיה ראשונה.

במועד זה ניתנות הטבת מס בצורת סל פטור ממס הקרויה תקרת ההון הפטור (כ-850 אלף ₪ נכון לשנת 2023).

את סל הפטור ניתן לנצל בכמה אופנים המתוארים בפסקה הבאה ונעשית התחשבנות מס סופית (בשיטת "נוסחת הקיזוז") המביאה בחשבון את סכום הפיצויים הפטורים שנתקבלו בעזיבות עבודה קודמות , ומאפשרת להשתמש בסל לטובת משיכות חד פעמיות עתידיות ולשימושים נוספים.

יתרת הפטור שלא נוצלה מחולקת ב 180 חודשים ומתקבל פטור חודשי מהכנסות מפנסיה החל ממועד זה ואילך ( המקטין את ההכנסה החייבת במס מפנסיה).

קבלת ההטבות (שמכונות קיבוע זכויות) מחייבת, הגשת בקשה באמצעות טופס 161ד. מס הכנסה בודק את הבקשה ושולח לפורש/ת ולקופות הרלבנטיות אישורים עם ההנחיות המתאימות לגבי סכומי ואחוזי הפטור ו/או גובה המס לחיוב. בלי למלא טופס זה לא ניתן לקבל את הפטור על הקצבה (פנסיה). בחלק מהמקרים יהיה צורך להגיש, בנוסף, דו"חות הכנסה שנתיים (במקרים של ביצוע פריסת מס זו חובה, ובמקרים שמגיע החזר מס זו רשות).

בעת הפרישה לגמלאות ניצול תקרת ההון הפטור בדרך נכונה , יגדיל את ההכנסות נטו בין אם ע"י הקטנת המס על הפנסיה ובין אם ע"י פדיון כספים ללא כל מיסוי או במס מופחת. אולם חשוב מאד לדעת שאין דרישה להפסיק לעבוד ! וניתן להמשיך לעבוד, אפילו באותו מקום עבודה (אחרי גיל פרישה), לקבל משכורת ובנוסף לקבל פנסיה שתהיה פטורה כולה או חלקה ממס.

 

הגישה של מס הכנסה היא שחובת הוכחה על אי קבלת פיצויים בפטור בעבר היא על הפורש/ת! לכן, חשוב מאוד למלא אחרי כללי ותהליכי הדיווח והאישורים ולשמור מסמכים שנתקבלו במהלך השנים בעת עזיבות של מקומות עבודה ובמידה ונויידו כספים בין קופות לתעד את הניודים. זאת, על מנת להימנע מאי נעימויות בעתיד (הכרוכות לעיתים בהפסד כספי של חלק ניכר מההטבות ובתשלומי מיסים עודפים). 

 

המסמכים שיש לשמור הם;  טופס 161 מהמעביד, טופס 161א, אישורי מס הכנסה בגין טופס 161א, טופסי 106 שנתיים (מומלץ - לשמור בתום כל שנה), באם העברתם קופות - העתק טופסי העברה בציון שם הקופה המעבירה ושם הקופה הקולטת. בנוסף, לאחר קבלת האישורים, חייבים לבדוק שהקופות קיבלו ופעלו בהתאם להנחיות שבאישורים.

כללי המיסוי של הכנסות מפיצויים ופנסיה השתנו לאורך השנים מספר פעמים. ולכן בקיבוע זכויות ניתן לבחור בין קבלת ההטבות לפני חקיקת תיקון 190 (אפריל 2012) או לאחריו ותמיד נמליץ על החלופה שבה יש את ההטבה הגבוהה ביותר לאדם הפורש. יש מקרים בהם ניצול בעבר, במודע או שלא במודע, של הטבות מס, מונעות בחירה בתיקון 190.

חמור מכך: יש מקרים שבהם עקב התנהלות שגויה בעבר גורעת סכומים משמעותיים מתקרת הון הפטור ולכן חשוב להתייעץ גם בעזיבות עבודה שנים רבות לפני הפרישה.

קיבוע זכויות כשמו כן הוא –קבוע. אחרי 120 יום לא ניתן להתחרט.

מאחר שזו החלטה בלתי הפיכה שיש לה השלכות כלכליות אדירות הן מבחינת הסכומים והן מבחינת טווח הזמן, חשוב מאד לבצע אצלנו תכנון ולהימנע מתשלום מסים מיותרים.

bottom of page