top of page

לאיפה להפריש 2.33%

תכנון פרישה =

ייעוץ מס + ליווי פנסיוני

 

בפגישות אתנו אנחנו תמיד שלושה: עמיר, יועץ מס מוסמך מאז 1995 ובעל שנות ניסיון רבות, שמעון, מומחה פנסיוני בכיר בעל מעל 35 שנות ניסיון, ואתם.

אנחנו מאמינים שהשילוב הזה מאפשר לנו לתת לכם את הליווי המקצועי שאתם זכאים לקבל.

רק אצלנו תקבלו את הליווי יחד משני אנשי מקצוע בכירים בעלי ניסיון עשיר העומד כולו לרשותכם ולא מעובדים זוטרים שלנו. חשוב לנו להכיר אתכם אישית כדי להעניק את הליווי המקצועי הנכון לכם.

הניסיון העשיר שלנו הוא המפתח לשקט שלכם.

תודה ללקוחותינו על הדירוג בגוגל

ביקורת עלינו בגוגל

לקרן פנסיה או לקופת גמל?

במקרים רבים פשט הנוהג לפיו מתבצעת הפרשת פיצויים בגובה 6% מהשכר לקרן פנסיה ובנוסף לכך 2.33% מהשכר לקופת גמל.

אנחנו מרבים לפגוש את העובדים שאצלם חל הפיצול הנ"ל והשאלה היא האם זה טוב לעובד?
או שמא עדיף להפריש את כל הפיצויים (8.33% מהשכר) לקרן הפנסיה?

לפני הכל חשוב שנציין שלעובדים שמבוטחים בקרנות הפנסיה הוותיקה שבהסדר (ע"י עמיתים) כגון מבטחים, מקפת, קג"מ, נתיב, קרן פועלי הבניין, קרן הפועלים החקלאים וכיוצ"ב אין אופציה אחרת.
בקרנות הללו לא ניתן להפ
ריד לפיצויים אלא 6% בלבד.

ומה לגבי יתר העובדים?

יש מערכת שיקולים של "בעד" ו"נגד" לכל חלופה.
מה נכון? מה יותר כדאי? מה מתאים לכל אחד ואחת?
אי אפשר לתת תשובה כוללנית והתשובה מחייבת בדיקה אינדיבידואלית.
נוכל לציין כמה נקודות לצורך ההשוואה (אולם אין בכך המלצה לחלופה זו או אחרת!)

דמי ניהול – בדרך כלל בקרן הפנסיה דמי הניהול יהיו נמוכים יותר וזה יתרון.

הבטחת תשואה – בקרנות הפנסיה החדשות יש הבטחת תשואה על כ- 30% מהחיסכון
(צמוד + 4.8%) ובקופות גמל למעט קופות מסוימות מאוד ותיקות אין. בביטוח מנהלים משנת 1992 ואילך גם כן לא קיימת הבטחת תשואה.

שחרור מתשלום הפרמיה במקרה אי כושר עבודה – בקרנות הפנסיה ובביטוח מנהלים (בדרך כלל למעט מקרים נדירים) קיים כיסוי ביטוחי למקרה אי כושר עבודה שכולל בתוכו גם שחרור מתשלום הפרמיה כלומר במקרה של אי כושר הפיצויים ימשיכו להצטבר כמו בתקופה שבה עבד.
בקופות גמל אין כיסוי כזה.
יש ביטוחי אי כושר עבודה שכוללים בתוכם גם שחרור לתשלומים לקופות הגמל אך גם זה די נדיר.

מקרה פטירה

במקרה פטירה אם הפיצויים כולם בקרן הפנסיה ובהנחה שיש לעובד/ת שארים לא ישולם כל סכום חד פעמי אלא רק קצבה חודשית (פנסיית שארים) ואילו במקרה פיצול ישולם גם סכום חד פעמי מקופת הגמל וגם קצבה לשארים.
אם אין שארים – אין הבדל.

אלו רק חלק מההבדלים וכפי שצוין בתחילה - אין תשובה נכונה או אחידה.

מה שטוב ונכון לעובד/ת מסוים/ת אינו מעיד על עובד/ת אחר/ת.

כל מקרה חייב להיבחן לגופו !

הכי חשוב - לתכנן ולהתייעץ!
 

bottom of page