top of page

המלצות לקראת סיום עבודה וקבלת מענק פרישה

עם בסיום עבודתך (ללא קשר לגילך) תקבל מהמעסיק טופס 161, "הודעת מעביד על פרישה מעבודה של עובד". טופס זה חייב להיות חתום ע"י המעסיק.

 

תוך 90 יום מיום סיום יחסי עובד ומעסיק הינך נדרש למלא טופס 161 א' ("הודעת עובד עקב פרישה מעבודה", זה הטופס שמנחה את מס הכנסה / מעסיק באשר לרצונך לגבי כספי מענק הפרישה).

שימו לב:

קבלת הפיצויים / מענקים, בין אם נמשכו ובין אם לאו מהווה אירוע מס

טופס 161

במילוי טופס 161 עומדות בפניך האפשרויות הבאות:

 1. משיכת כספי המענק בפטור ממס.

 2. משיכת כספי המענק עם תשלום מס (או פריסת מס תלוי בתקופת העבודה שקדמה לעזיבה/פרישה).

 3. דחיית המס – ייעוד הכספים לרצף פיצויים.

 4. דחיית המס – ייעוד הכספים לרצף קצבה.

אין המלצה אחת זהה לכולם - כדאי ומומלץ לפנות לייעוץ מקצועי

 •  משיכת כספי המענק בפטור ממס בתקופה שקדמה לגיל הפרישה (גיל 67 לגברים וגיל 62 לנשים) תקטין את הפטור מהקצבה אותה תקבלו בגיל הפרישה.

 • ייעוד כספים לרצף פיצויים מחייב מציאת מעסיק חדש עד שנה מיום הפרישה. לא ניתן למשוך חלק מכספי מענק הפרישה. והיה וימצא מעסיק חדש, ושכרכם במקום החדש יפחת משכרכם במקום הנוכחי או מהתקרה הפטורה מהווה שגיאה בכל הקשור למיסוי! דחיית התחשבנות המס למועד אחר עם תקרת פטור ממס המעודכנת ליום פרישה סופי יכול להוות יתרון. תקרת הסכום המירבי שאותו ניתן להפקיד לטובת רצף פיצויים הוא השכר הממוצע במשק כפול 4 פעמים = 37,586 ₪ (לשנת 2016) לכל שנת עבודה.

  • ניתן לבצע חרטה מרצף פיצויים – טופס 161 ג' עד שנתיים ממועד הפרישה אך חרטה מרצף פיצויים גורמת לאיבוד הזכות לפריסת מס לכספי הפיצויים!

 • יעוד כספי המענק שהופקדו בתוכנית פיצויים לקצבה (קוד 6) ניתן ליעד לרצף קצבה. מכספים אלו ניתן בגיל הפרישה לקבל קצבה חודשית החייבת במס ו/או לקבלם בפטור ממס (הוון קצבה), והכל בהתאם לתנאים מצטברים, כאשר כל מקרה נבחן לגופו.

 

היתרונות ברצף קצבה

 • ניתן למשוך כספי המענק הפטורים ממס ורק את הכספים החייבים ליעד "לרצף קצבה".

 • דחיית אירוע המס מיום הפסקת העבודה לגיל הפרישה.

 • הגדלת פנסיית הזקנה וקבלת קצבה גבוהה יותר בעתיד ו/או כספי המענק פטורים ממס – ע"פ ההחלטה הנכונה ביום גיל הפרישה.

 

חרטה מרצף קיצבה – טופס 161 ג'

ניתן להתחרט על "רצף קצבה" בכל זמן שהוא אך בשל חרטה זו מאבדים את הזכות לפריסת מענק הפרישה (לצרכי מס). ניתן להתחרט מרצף פיצויים ולהמשיך ברצף קצבה אל לא להיפך!!

לנוחותכם, בדף הטפסים באתר תוכלו למצוא את הטפסים הרלוונטים.

טופס 161 – הודעת מעסיק.

טופס 161 א' – הודעת עובד.

161 ג' – טופס חרטה מפיצויים.

טופס 116 ג' – טופס פריסת מענק פרישה.

 

המלצה

ביום קבלת מענק הפרישה עומדות בפניכם אפשרויות שונות שהמשותף לכולן הינו ההשפעה העתידית על הקיצבה החודשית בגיל הפרישה! חשוב ונכון בשלב זה יהיה לפנות לקבלת ייעוץ מקצועי בתחום. אין לסמוך על המידע שתקבלו במחלקת כ"א בארגון היות ומנסיוננו למדנו שהם אינם מחזיקים במידע המעודכן וודאי שאין בידם הנסיון להבין כל מקרה לגופו ולצייד את העובד בתיק המסמכים המוכן למס הכנסה.

נשמח לארח אתכם לפגישה אישית ומקצועית כדי להבין יחד מה הערך המוסף שתקבלו באתנו כדי שתוכלו לשקום עד כמה הוא כדאי לכם. לתיאום פגישה לחצו כאן.

עוד במדריך
bottom of page