top of page

טופס 161א-הודעת עובד עקב פרישה-המדריך המלא

עוד במדריך

טופס 161א, הודעת עובד עקב פרישה מעבודה הינו טופס שכל עובד חייב למלא בסיום עבודתו.

טופס 161 א' הוא הטופס שבו העובד מנחה את רשויות המס מה הוא רוצה לעשות בכספי מענקי הפרישה אותם קיבל

(המפורטים בטופס 161).

במידה ולא תמלא טופס 161א תוך 90 יום מיום הפרישה רשאי פקיד השומה לא לאשר הנחות שונות במס. (רצפים, פריסות וכו'). חשוב להדגיש כי גם אם לא נמשכו כספי הפיצויים בפועל, יתכן שבמקרים מסוימים שהינך חייב בגינם  מס הכנסה!.

איך למלא טופס 161א?

סעיף א -  החלק הראשון בטופס 161 א' "פרטים אישיים":

טופס 161א חלק א - פרטי העובד
טופס 161א חלק ב - תשלומים וזכויות
טופס 161א חלק ד - בקשות והודעות
  • סעיפים 1+2 - עובד שמעוניין למשוך כספים בפטור ממס ו/או לשלם מס על כספי המענק ימלא סעיף זה. חשוב להדגיש:

      1) כספים פטורים ממס מקטינים פטור על קצבה עתידית.
      2) פטור ממס על הקצבה החודשית – ראה בפרק מושגי יסוד.

      כספים חייבים  במס ניתן לפרוס לשש שנות מס (טופס 116 ג')

      במידה והעובד מקבל חלק מכספי הפיצויים מהמעסיק ולא מושך כספים אלו מקרן הפנסיה, על העובד 

      לסמן סעיף 5.2

  • סעיפים 3+4 מחייבים ייעוץ מקצועי אישי שכן הם מושפעים מהמצב הכלכלי, הצרכים והתוכניות לעתיד של כל פורש ופורשת. אין מקרה של אדם אחד דומה לזה של אחר. כדי לענות נכון על סעיפים אלו יש להביא בחשבון גורמים פנסיונים, שיקולי מס, תוכניות אישיות, נכסים, ועוד ועוד ולכן מחייבים פגישה מקצועית ואישית.

סעיף ה - יש להגיש טופס זה עם חתימה מקורית​    

טופס 161 א - הצהרה
bottom of page