top of page

טופס 116ג-המדריך המלא

עוד במדריך

במידה ובטופס 161 א' בסעיף ד.1 החלטת כי על כספי מענק הפרישה ישולם מס הינך רשאי לפרוס את המענק על פני שש שנים מקסימום (לכל 4 שנות ותק בעבודה – שנת פרישה).

האם זה כדאי? האם לבצע פריסה לשנות מס אחורנית? האם לבצע פריסת מס לשנות מס קדימה? כמובן ששיקול הדעת הוא של הפורש ועליו לבחון בכפוף לצפי ההכנסות העתידיות או ההיסטוריות (שקדמו ליום הפרישה). אם אין בידך תשובות ברורות אנו ממליצים על פניה לייעוץ מקצועי שלוקח בחשבון את כל המשתנים האישיים ומגיע יחד אתכם להחלטה מיטבית.

איך למלא טופס 116ג?

סעיף א -  פרטים אישיים:

טופס 116ג - חלק א פרטי המבקש

סעיף ב - סוג הכנסה ("מענק פרישה", "היוון קיצבה", "הפרשי שכר", "פדיון חופשה") פרטים על המשלם.

טופס 116ג - חלק ב פרטי ההכנסה

סעיף ג - פריסת המס לתקופה של כמה שנים, והאם בחרת לפרוס לשנים עתידיות או לשנות המס שקדמו ליום הפרישה.

טופס 116 ג - חלק ג תקופת הפריסה

טבלת ההכנסות

"סכום פרישה" לשנה – סה"כ המענק / שנות הפריסה.

"הכנסה נוספת" – הכנסה ודאית (שכר, קצבה, דמי שכירות וכו').

 "סה"כ הכנסה לאותה שנה = סכום פריסה לשנה + הכנסה ודאית.

טופס 116ג' להורדה

bottom of page