top of page

הצהרת נגישות

אנחנו, עמיר ושמעון, יועצי פנסיונית, פוגשים באופן אישי את כל הפורשים הבאים אלינו לייעוץ. אנו מעריכים מאוד את האמון שניתן בנו ומכבדים את כל לקוחותינו. אנו נמצאים במשרדים מונגשים לכל ועושים את מירב המאמצים להנגיש גם את אתר האינטרנט שלנו.

אמצעי הנגישות באתר

הוספנו אפשרות לניווט מקלדת המקלה על גלישה באתר ללא שימוש עכבר, בצענו התאמות לתאימות האתר לגלישה עם קורא מסך, דאגנו שיהיה קל ונוח לצפות באתר בגוונים בעלי ניגודיות גבוהה, הסרנו הנפשות למיניהן כי זה מטריד גם למי שרואים 6/6, תנתו תיאורים מלאים לכל התמונות והשתדלנו להבליט את כל הקישורים ע"י כפתורים או באופן בולט מתאים אחר.

יתכן שלמרות המאמצים שלנו עדיין ניתן למצוא באתר תוכן שאינו מונגש או קשה לצפיה מסיבות אחרות, למשל קישור למסמכי הרשויות או לאתרי הרשויות או מסמך אחר שהיה חשוב לנו להביא בשם אומרו. אנו משתדלים עד כמה שניתן להנגיש גם מסמכים אלו ומנגד לשמור על אותנטיות המקור שחשובה לנו מאוד.

 

אם למרות כל המאמצים שלנו מצאתם פגם נגישות באתר נודה לכם אם תפנו ישירות לעמיר amir@prisha.tax או בטלפון 050-5269419, שידאג באופן אישי לטפל בכל פניה בנושא.

תודה רבה על שיתוף הפעולה,

עמיר ושמעון

bottom of page