top of page

איך מקבלים החזר מס על רווחים בשוק ההון לפי סעיף 125ד לפקודת מס הכנסה?

תכנון פרישה =

ייעוץ מס + ליווי פנסיוני

 

בפגישות אתנו אנחנו תמיד שלושה: עמיר, יועץ מס מוסמך מאז 1995 ובעל שנות ניסיון רבות, שמעון, מומחה פנסיוני בכיר בעל מעל 35 שנות ניסיון, ואתם.

אנחנו מאמינים שהשילוב הזה מאפשר לנו לתת לכם את הליווי המקצועי שאתם זכאים לקבל.

רק אצלנו תקבלו את הליווי יחד משני אנשי מקצוע בכירים בעלי ניסיון עשיר העומד כולו לרשותכם ולא מעובדים זוטרים שלנו. חשוב לנו להכיר אתכם אישית כדי להעניק את הליווי המקצועי הנכון לכם.

הניסיון העשיר שלנו הוא המפתח לשקט שלכם.

תודה ללקוחותינו על הדירוג בגוגל

ביקורת עלינו בגוגל

אם חסכתם כמה מאות אלפי שקלים ויש לכם תיק ני”ע בבנק אתם בוודאי משלמים 25% מס רווחי הון. סעיף 125ד מעניק פטור ממס על רווחים בשוק ההון עד לתקרה של 4,170 ש”ח בשנה למי שעומד בקריטריונים.

מי זכאי לפטור ממס לפי סעיף 125 ד ?

סעיף 125ד קובע כי כל אדם אשר הוא או בת זוגו הגיעו לגיל פרישה ונולדו לפני 31.12.1948 זכאי להטבת המס במידה ורק אחד מבני הזוג עומד בקריטריונים, ישנה זכאות להטבת המס ליחיד ואילו אם שני בני הזוג נולדו לפני 1948 (כולל שנת 1948), קיימת זכאות להטבת מס זוגית.

הפטור ניתן רק למי שהכנסתו החייבת בשנת המס הייתה לא יותר ממספר שנקרא "תקרה מוטבת". 63,000 ₪ לשנה! (לא כולל ביטוח לאומי, שכ"ד וכו' אך כן כולל פנסיה!)

יחיד שבשנת המס הגיעו הוא או בן זוגו לגיל פרישת חובה, כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס”ד-2004 (בסעיף קטן זה – גיל פרישת חובה), ובמועד הקובע מלאו לאחד מהם 55 שנים, זכאי לניכוי בסך של 13,560 ש”ח (נכון לשנת 2020) מהכנסתו מריבית, אך לא יותר מכלל הכנסתו מריבית.

 

יחיד שבשנת המס הגיעו הוא ובן זוגו לגיל פרישת חובה, ובמועד הקובע מלאו להם 55 שנים, זכאי, במקום הניכוי כאמור בפסקה (1), לניכוי בסך של 16,680 ש”ח מהכנסתו מריבית, אך לא יותר מכלל הכנסתו מריבית לפי הנמוך מהם!

מה ההטבה?

מי שעומד בקריטריונים יקבל החזר מס של עד 3,390 ש”ח.

וזוג שעומדים בקריטריונים יקבלו החזר מס של עד 4,170 ש”ח בשנה.

שיעורי הפטור המעודכנים נכון לשנת 2020

ליחיד 13,560 ₪ (החזר מירבי 3,390 ₪).

לזוג   16,680 ₪ (החזר מירבי 4,170 ₪).

באיזה מוצרים פיננסיים ניתן לקבל את הפטור ?

ניתן לקבל פטור על רווחי הון בהשקעה בפיקדונות בנקאיים או בפוליסות חיסכון שמשווקות חברות הביטוח במידה והרווחים היו גבוהים מהתקרה, ישולם בכל מקרה מס רווח הון של 25% על כל הרווח שמעל התקרה.

אם הרווחים נמוכים יותר או לא קיימים (הפסדים) אי אפשר להתקזז בשנה הבאה.

 

מה הן פוליסות חיסכון ?

פוליסות חיסכון הן תוכניות חיסכון שקיימות בכל חברות הביטוח ומאפשרות ניהול של כספים במסלולי השקעה הקיימים בחברות בדומה לניהול של קופות גמל וקרנות השתלמות.

החיסכון נזיל וניתן למשיכה בכל עת וניתן לעבור בין מסלולי השקעה שונים ללא תשלום מס מכיוון שאין אירוע מס.

 

הכספים מושקעים בשוק ההון בהתאם למסלול ההשקעה שבחר החוסך. ניתן גם לשלב בין מסלולי השקעה שונים ולבנות תיק אישי שמותאם לצרכים האישיים של כל אדם.

 

חברות הביטוח משווקות את הפוליסות חיסכון בשמות שונים לדוגמא: הכשרה Best Invest, מגדל קשת, הראל מגוון, כלל חיסכון פיננסי לעתיד, מנורה טופ פיננס, הפניקס אקסלנס אינווסט וכו׳

איך זה עובד בפועל ?

הטבת המס היא לא אוטומטית ועל מנת לקבל את ההחזר בפוליסות חיסכון צריך לבצע “פדיון רעיוני” בחב' הביטוח או "מכירה רעיונית" בבנק ולהגיש בקשה להחזר מס למס הכנסה.

בפועל, לקראת סוף השנה, במידה והיו רווחים בפוליסה, יש לבצע פדיון רעיוני (או מכירה רעיונית). כלומר, “כאילו” משיכה והפקדה של הכספים לפוליסה. משמעות הדבר זה אירוע מס על הרווחים עד התקרה של הפטור.

 

במידה והצטברו רווחים בפוליסה, או בפקדון הבנקאי חשוב לעשות פדיון רעיוני כל שנה על מנת לנצל את הפטור השנתי ולהגיש בקשה להחזר מס.

bottom of page