top of page

אבדן כיסוי לילד עם מוגבלות בניוד בין קרנות פנסיה

תכנון פרישה =

ייעוץ מס + ליווי פנסיוני

 

בפגישות אתנו אנחנו תמיד שלושה: עמיר, יועץ מס מוסמך מאז 1995 ובעל שנות ניסיון רבות, שמעון, מומחה פנסיוני בכיר בעל מעל 35 שנות ניסיון, ואתם.

אנחנו מאמינים שהשילוב הזה מאפשר לנו לתת לכם את הליווי המקצועי שאתם זכאים לקבל.

רק אצלנו תקבלו את הליווי יחד משני אנשי מקצוע בכירים בעלי ניסיון עשיר העומד כולו לרשותכם ולא מעובדים זוטרים שלנו. חשוב לנו להכיר אתכם אישית כדי להעניק את הליווי המקצועי הנכון לכם.

הניסיון העשיר שלנו הוא המפתח לשקט שלכם.

תודה ללקוחותינו על הדירוג בגוגל

ביקורת עלינו בגוגל

אם אתם הורים לילדים עם מוגבלות אסור שתתעלמו מכך שקיימת סכנת איבוד כיסוי ביטוחי בניוד בין קרנות פנסיה

 

בשנים האחרונות, עקב פשטות התהליך ומכל מיני סיבות (גובה דמי ניהול, תשואות על החסכון ועוד) לאמעט שכירים ואף עצמאיים  מתניידים בין קרנות פנסיה.

לא פעם אנו נתקלים בשאלות כמעט תמיד בדיעבד על המשמעות הביטוחית של הניוד. אמנם בעקרון עמית פעיל מתנייד עם כל הכיסוי הביטוחי לרבות תקופת אכשרה (סוגיה חשובה ביותר –אך זה לא הנושא שלנו הפעם) , אבל וזה אבל גדול העקרון הזה לא חל על כיסוי שקיים בקרנות הפנסיה (החדשות שעליהן חל ה"תקנון האחיד") לילד מוגבל (מילה מכובסת לילד נכה).

בתקנון  האחיד של קרנות הפנסיה מוגדר מה קורה לאחר שהחוסך הולך לעולמו. כך למשל, נקבעשהילדים של חוסך שנפטר יהיו זכאים לקבל קצבה עד גיל 21. בתקנון גם נקבע שאם אחד מהילדים הוא ילד שמקבל קצבת נכות מהביטוח הלאומי — הוא יקבלהמקרןהפנסיה קצבת שארים בכל ימי חייו, ללא הגבלת גיל. במקרה זה, גובה הקצבה שנקבע הוא 40% מהשכרהקובע של החוסך שכר ברוטו, שממנו מבוצעות ההפרשות לפנסיה. 

 

אם לדוגמא השכר של החוסך הוא 10,000 ₪ קצבת השארים של ילד עם מוגבלות תהיה 4,000 ₪ בחודש לכל החיים!

 

תנאי לזכאות, בדומה לכל ביטוח, הוא שהחוסך הצטרף לקרן פנסיה לפני שהתגלתה המוגבלות. על פניו, לא אמורה להיווצר בעיה בהקשר זה, שכן רוב השכירים וחלק גדול מהעצמאיים פותחים קרן פנסיה עםהצטרפותם הראשונה לשוק העבודה, לפני שנולדים להם ילדים — ולפני גילוי המוגבלות של ילדיהם.

אולם, בעת שחוסך מבצע ניוד לקרן פנסיה אחרת — הוא לכאורה מבצע הצטרפות מחדש. לכן, לפיפרשנות זו, ההצטרפות שלו הייתה לאחר גילוי המוגבלות של הילד — ולכן הילד המוגבל מכוסה רק עדגיל 21 ולא לכל החיים !

 

מי שהציע להורה כזהלעבור לקרן פנסיה אחרת שכח או בכלל לא ידע להגיד שאם יעבור אז הזכותהמדהימה הזאת תאבד לתמיד.

 

מיכל היימן, מנהלת מחלקת הפנסיה ברשות שוק ההון, אמרה בדיון בועדת הרווחה של הכנסת שהתכנסה לדון בבעיה: "שעשינו בדיקה, וממנה עלה שרוב הקרנות מאפשרות לשמר את המצב ומיעוט לא. נכון להיום, לא מקרה שבו ילד עם מוגבלות תבעאת קרן הפנסיה ולא קיבל קצבה כי ההורה שלו התנייד, אבל מקרה כזה עלול לקרות".

הנסיון שלנו קצת שונה והבעייה קיימת ברוב קרנות הפנסיה ולא במיעוטן. כך או אחרת, ניוד להורים לילד מוגבל מסתכנים באבדן כיסוי ביטוחי חשוב מאין כמותו בעת הניוד.

אז מה עושים?

מפסיקים לנייד ולנצל הטבות או תשואות? ממש לא. מה שצריך זה להתייעץ עם מי שמבין ומכיר את עולם הפנסיה לפני המהלך.

אחרי הניוד זה כבר מאוחר!

bottom of page