רשימת מאמרים לעיון

פטור ממס לגמלאי צה"ל וכוחות הביטחון

בפברואר השנה (2020) נשלח מכתב מאת רו"ח פואד ג'ודוד ( היועץ הכספי לרמטכ"ל) בנוגע לקבלת פטור ממס על הקצבאות בדגש על פנסיה תקציבית. עקב מכתב זה התבקשו גמלאי צה"ל וכוחות הביטחון (משטרה, שב"ס , שב"כ , מוסד) לטפל באופן אישי בנושא, ומטרת מאמר זה "לעשות סדר" ולהבהיר ככל הניתן בשפה פשוטה את הסוגיה

חל"ת בצל הקורונה

בימים אלו אנחנו עומדים בפני מציאות שטרם התנסינו בשכמותה. משבר הקורונה אילץ מעסיקים רבים להוציא עובדים לחל"ת. ומאחר שבתקופת החל"ת לא ישולם שכר, נשאלת השאלה מה לגבי ההפרשות הסוציאליות לקרנות הפנסיה, חברות הביטוח, קופות גמל וקרנות השתלמות

הוראות למתן פטור מניכוי מס במקור - במשיכת סכומים מקופות גמל לבעלי הכנסות נמוכות

הפקדות מעסיק לקופות גמל לקצבה-פרסום חוזר מס הכנסה

במסגרת תיקון 232 לפקודת מס הכנסה, התווספו בין היתר, סעיפים(ה3)(1א)ו(1ב) לפקודה. באמצעות סעיפים אלו קבע המחוקק תקרות לצרכי מס, ביחס להפקדות מעסיק, על חשבון "מרכיבי הפיצויים" בקופות גמל לקצבה. זאת בדומה לתקרות הקיימות בפקודה ביחס למוצרים פנסיוניים נוספים, כגון הפקדות לתגמולים בקופות גמל לקצבה ולקרנות ההשתלמות

השלמת 2.33% פיצויים –חובה או רשות

בתאריך 16 לספטמבר 2019, ניתן בבית הדין האזורי לעבודה בירושלים, פסק דין בעל משמעויות מרחיקות לכת, בנוגע להתחשבנות בין עובדים למעסיקים בעת הפרישה

מענק שנים עודפות והחזר תגמולים

מאמר זה עוסק בעמית בקרן פנסיה ותיקה אשר תקופת החיסכון בקרן עולה על 35 שנה

עדכון תקרות וסכומים לשנת המס 2019

להלן סכומי הפטורים, הניכויים והזיכויים המעודכנים לשנת המס 2019

מיסים-סכומים ותקרות-2019

כל מה שצריך לדעת על השכר לשנת 2019

קופת גמל לפי תיקון 190

מה בינה לבין קופת גמל להשקעה והאם זה משתלם

קופת גמל להשקעה

מדובר במכשיר חיסכון שמאפשר להפקיד כספים לקופת גמל שתנוהל על ידי גוף מקצועי, עם יתרון משמעותי אשר מאפשר למשוך את הכסף שנצבר ללא "קנס" לפני גיל פרישה, בכל עת

בעת משבר - תרגיעו

במהלך חייכם, בוודאי נתקלתם במושג "אפקט הפרפר". ​ מהי אותה תיאוריה ? פרפר שמתעופף בקצה אחד של העולם, מייצר משב רוח קטנטן שילך ויתעצם ויצבור כוח עד שביום מן הימים בצדו האחר של העולם תיגרם סופת הוריקן שתחילתה באותו פרפר.

מיסוי תשלומים בגין פרישה - החלטת מיסוי בהסכם

החלטת מיסוי: 8845/18 תחום החלטת מיסוי: מיסוי יחיד

הורשה ללא מס

לאחרונה נתקלנו במקרים רבים, בהם אנשים שהגיעו לגיל פרישה או שכבר נמצאים מס' שנים מעבר לגיל הפרישה, אינם מעוניינים לנצל בחייהם את כל הכספים שצברו בשנות העבודה

לא רוצים לפרוש

העלייה בתוחלת החיים וההתפתחות הטכנולוגית, יצרו מצב חדש. רבים מאלה שמגיעים לגיל פרישה, אינם רוצים לפרוש. או שטוב להם בעבודה ,או שהם צברו ניסיון וידע רבים שחשובים למקום עבודתם ולכן הם "שווים"  יותר ממישהו חדש. או שלא צברו מספיק זכויות פנסיוניות ונאלצים לעבוד

תיקון 190 - מושגים

.בימים אלו נתקלים בפרסומים שונים לגבי חיסכון מגיל 50-60 ומעלה, - "תיקון 190", "קופ"ג להשקעה" "וקופ"ג לפי תיקון 190" אלו מושגים חדשים שחברות הביטוח ובתי השקעות משתמשים בהם. במאמר זה נבהיר את המושגים הנ"ל

הכנסות ומענקי פרישה/מוות המתקבלות בידי יורשים-חוזר מה 10/2011

בחוק הירושה, תשכ"ה 1965 (להלן: "חוק הירושה") נקבע כי בעת פטירתו של אדם – עוברים נכסיו והתחייבויותיו (עד ערך הנכסים), ליורשיו. מטרת חוזר זה הינה להבהיר את כללי המיסוי של הכנסות המתקבלות בעקבות או לאחר הפטירה, כאשר העיקרון המנחה העומד מאחריהם קובע כי, למעט מקרים בהם המחוקק נתן את דעתו המפורשת לכללי מיסוי של הכנסות המתקבלות לאחר פטירה, הרי שעצם הפטירה לא תשנה את משטר המס החל על ההכנסות שיתקבלו לאחר הפטירה

גיל הפרישה לנשים, על פי התיקון לחוק גיל פרישה, לפי תאריך לידה

ביום 3.8.2017 פורסם ברשומות חוק גיל פרישה (תיקון מס' 6), התשע"ז- 2017 (להלן: "תיקון חוק גיל פרישה"). להלן עיקרי התיקון לחוק גיל פרישה

!תיקון 190 לבני 50 ? נכון, אבל לא מדויק

לאחרונה הופיעו כפטריות אחרי הגשם פרסומים בתקשורת הכלכלית הכתובה והאלקטרונית וגם באתרי אינטרנט על כך שתיקון 190 מאפשר לבני 50 ומעלה לחסוך ולקבל הטבות מס. מצאנו לנכון להבהיר את הדברים מפני שבפרסומים יש בדרך כלל מידע חלקי וכידוע לעיתים "חצי אמת – גרועה משקר".

יתרות צבורות בקופות מרכזיות לפיצויים - ב

רשות המיסים פרסמה ביום 25.12.2016 חוזר מקצועי בקשר ליתרות צבורות בקופות מרכזיות לפיצויים. חוזר זה יפרט א עיקרי ההנחיות המקצועיות החדשות ביחס לכך.

יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים - א

בשנת 2008 תוקן חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) התשס"ה – 2005, בתיקון הידוע כתיקון 3 לחוק. במסגרת התיקון נקבע כי החל מיום 1/1/2008 חל איסור על פתיחת קופה מרכזית לפיצויים למעסיק שלא היה בעל קופה שכזו עד לאותו מועד וכן כי הפקדות לקופה המרכזית לפיצויים תחסמנה בהדרגה

ניוד פיצויים מקרן פנסיה - שווה בדיקה

נוצר מצב מעניין. אם יש או אין פיצויים צבורים, תשולם אותה פנסיה, הן לשארים והן לנכות. וגם סעיף ה"שחרור" יהיה זהה כל עוד יש הפרשה שוטפת לפיצויים. כלומר במקרה פטירה לפני הגעה לגיל פרישה תשלום הן פנסית שארים והן צבירת הפיצויים שנויידה לקופה אחרת - לא לקרן פנסיה אחרת

הסכם קיבוצי כללי (מסגרת) להגדלת הפרשות לביטוח פנסיוני במשק – דברי הסבר

ביום 23 בפברואר 2016 נחתם הסכם קיבוצי בין נשיאות הארגונים העסקיים(*) (להלן: "נשיאות הארגונים") לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה (להלן: "הסתדרות העובדים") (להלן: "ההסכם"), שמטרתו לעדכן את שיעורי ההפקדות לגמל על כלל העובדים והמעסיקים במשק. להלן עיקרי ההסכם החדש

Please reload

  • YouTube

יצירת קשר:

פנסיונית - תכנון מוקדם לפרישה

כתובת: רחוב בית שאן 19, בחיפה

נייד: 050-5269419 (עמיר)

נייד: 052-6236236 (שמעון)

דוא"ל: amir@prisha.tax

© 2016-2019 כל הזכויות שמורות ל "פנסיונית"